"kirjoittaa" - angielskie tłumaczenie

FI

"kirjoittaa" po angielsku

FI kirjoittaa
volume_up
[kirjoitan|kirjoittanut] {czasownik}

kirjoittaa
Kansalaiset voivat kirjoittaa Euroopan parlamentille saada vastauksen kyseisillä kielillä.
Citizens can write to Parliament and receive a response in these languages.
Voisitteko te myös kirjoittaa Yhdysvaltain Brysselin-suurlähettiläälle?
Could you also please write to the US Ambassador to the European Union?
Puhemiehemme pitäisi myös kirjoittaa kirje etiopialaiselle kollegalleen.
Our President should also write a letter to his Ethiopian counterpart.
Luettelo yleisistä sijainneista, jotka voit kirjoittaa suoraan osoiteriville:
Here is a list of common locations you can type directly into the Address bar:
Muokkausruudun avulla voit kirjoittaa tietoja kuten hakutermin tai salasanan.
A text box allows you to type information, such as a search term or password.
Tekstiruudun avulla voit kirjoittaa tietoja kuten hakutermin tai salasanan.
A text box allows you to type information, such as a search term or password.
Voitte kirjoittaa yksiköille, jotta ne oikaisisivat sanatarkat istuntoselostukset.
You can write to the services to correct the verbatim report.
Emme voi kirjoittaa historiaa uudestaan, ja juuri näin tässä mietinnössä yritetään tehdä.
We cannot rewrite history and that is what the report tries to do.
Olen iloinen, että sain kirjoittaa tätä mietintöä koskevan lausunnon naisten oikeuksien valiokunnassa.
I am pleased that I was able to write an opinion on this report in the Committee on Women's Rights.
kirjoittaa (też: tehdä, luoda)
Kun kirjoitat tekijän nimen, saat näkyviin luettelon kyseisen henkilön tiedostoista.
Type the name of an author to see a list of files by that person.
DVD- tai CD-levyille kirjoittaminen vaatii yhteensopivan optisen aseman
DVD/CD authoring requires a compatible optical drive
Oikeinkirjoitus tarkistetaan sitä mukaa kuin kirjoitat sähköpostiviestiä.
Spelling is checked continuously as you compose an email.
Lue ja kirjoita sähköposteja offline-tilassa.
Read and compose email when you're offline.
Sähköpostiviestin kirjoittaminen on kuin kirjoittaisi muistiinpanoja tekstinkäsittelyohjelmassa.
Composing an e‑mail message is just like writing a note in a word processor.
kirjoittaa (też: haamukirjoittaa)
kirjoittaa (też: kirjata, piirrottaa)
kirjoittaa (też: sakottaa)
Hän kirjoittaa: "Kirjoitan teille siinä toivossa, että Euroopan parlamentti voi tehdä jotain Ranskassa pidettävän maailman cupin finaalin naurettavalle lippujenjakelujärjestelmälle.
He says, ' I write to you in the hope that the European Parliament can do something about the ridiculous ticket allocations for the World Cup finals in France.
Kaikki tarkistukset ovat hyväksyttäviä, mutta haluaisin tehdä hienosäätöä tarkistukseen 10, jossa pyydetään, että kyseinen teksti kirjoitettaisiin lippuun.
All of the amendments are acceptable, but I would like to make a clarification as regards Amendment No 10, which calls for the inclusion of the text in question on the ticket.

Przykłady użycia - "kirjoittaa" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishVoit lisätä tekstiä napsauttamalla haluamaasi kohtaa ja alkamalla kirjoittaa.
To insert text, click where you want to insert the text and then just start typing.
FinnishLehdistöä uhataan lakkauttamisella heti, kun se kirjoittaa kriittisen artikkelin.
As soon as a critical article is written, the newspapers are threatened with closure.
FinnishHakusanaa varten ei aina tarvitse kirjoittaa jokaisen sanan jokaista kirjainta.
Sometimes you do not have to enter every letter of every word into your keyword search.
FinnishBrittiläinen sanomalehti Dairly Mirror voisikin kirjoittaa: "It's the only way, José!"
As Britain's newspaper the Daily Mirror might say, 'It's the only way, José!'
FinnishJos et vieläkään saa yhteyttä, yritä kirjoittaa sen sijaan etätietokoneen IP-osoite.
If you still can't connect, try typing the IP address of the remote computer instead.
FinnishUnohdin ehkä kirjoittaa nimeni siihen, mutta osallistuin eilen kaikkiin äänestyksiin.
Perhaps I forgot to sign it, but I did take part in all the votes yesterday.
FinnishEn näe syytä kirjoittaa sitä uudelleen tai tulkita sitä uudelleen valikoivasti.
I see no value in re-writing or re-interpreting it in any selective way.
Finnish11:15 Video: Hän ottaa liidunpalan ja alkaa kirjoittaa jotakin lattiaan.
11:15 Video: She takes a piece of chalk and begins writing something on the floor.
FinnishTämänpäiväinen Guardian-lehti kirjoittaa, että Chiquitan näkymät ovat ruusuiset.
According to today's 'Guardian', the prospects for Chiquita are rosy.
FinnishOn aivan sama, kuka tätä hölynpölyä kirjoittaa. Siinä ei joka tapauksessa ole järkeä.
It does not matter who writes the nonsense: to multiply it is foolishness.
FinnishVoit kirjoittaa tekstiä käsinkirjoituksen tunnistuksella tai kosketusnäppäimistöllä.
You can use handwriting recognition or the touch keyboard to enter text.
FinnishHän oli aiemmin verkonvalvoja, mutta nyt hän kirjoittaa Windows-verkoista.
Formerly a network administrator, she now writes about Windows networking.
FinnishJos muokkausruudussa ei näy kohdistinta, et voi vielä kirjoittaa muokkausruutuun.
If you don't see a cursor in the text box, it means the text box isn't ready for your input.
FinnishKomissio kirjoittaa, että on perustettu 800 etuyhtymää, 80 vuosittain.
The Commission writes that 800 interest groups have been set up, 80 per year.
FinnishJos tekstiruudussa ei näy kohdistinta, et voi vielä kirjoittaa tekstiruutuun.
If you don't see a cursor in the text box, it means the text box isn't ready for your input.
FinnishAla kirjoittaa yhteystiedon nimeä tai sähköpostiosoitetta Lisää jäsen -kohtaan.
Start entering a contact's name or email address under Add member.
FinnishEn ole samaa mieltä siitä, että päätöslauselmalla yritetään kirjoittaa historiaa uudelleen.
I cannot agree with the rhetoric that this is an attempt to rewrite history.
FinnishEuroopan nuorisoportaali > Aktiivinen kansalainen > Mihin voit kirjoittaa kommenttisi
European Youth Portal > Active citizenship > Where to have your say
FinnishSinun ei tarvitse kirjoittaa samaa tunnistetta joka kerta uudelleen, kun saat uusia kuvia.
You don't have to keep typing the same tags over and over whenever you get new pictures.
FinnishModerni eurooppalainen kulttuuri syntyi vasta, kun Dante ja Petrarca alkoivat kirjoittaa italiaksi.
Modern European culture only began when Dante and Petrarch began writing in Italian.