"kirja" - angielskie tłumaczenie

FI

"kirja" po angielsku

volume_up
kirja {rzecz.}

FI kirja
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

kirja (też: albumi)
volume_up
book {rzecz.}
Perinteinen kirja on olennainen osa kulttuuriamme, kuten teatteri tai taide.
A traditional book is an integral part of our culture, just like theatre or art.
Kirja ei kuitenkaan ole sellainen tuote kuin muut kotitaloustavarat.
Certainly, a book is not a commodity like other household goods and appliances.
Kirja sijoitetaan istuntosalin läheisyyteen huomisaamusta klo 10.00 alkaen.
That book will be placed at the exit of the Chamber tomorrow morning at 10.00 a.m.
kirja (też: määrä, tilavuus, osa, vuosikerta)
volume_up
volume {rzecz.}

2. "kirjansidonnassa"

kirja
volume_up
quire {rzecz.} (in bookbinding)

Przykłady użycia - "kirja" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishItse asiassa jo vuonna 1993 oli laadittu ympäristövastuuta koskeva vihreä kirja.
In 1993, in fact, there was already a Green Paper on environmental liability.
FinnishVihreä kirja on keskustelun perustana toimiva asiakirja. Se ei ole valmis laki.
The Green Paper is a discussion document, not a finished piece of legislation.
FinnishValkoinen kirja hyvästä hallintotavasta on paljon enemmän kuin hallinnon uudistus.
The White Paper on good governance stands for much more than administrative reform.
FinnishSillä mitä enemmän asiaa pohtii, sitä vähemmän vilpittömältä valkoinen kirja tuntuu.
Because the more one thinks about it, the less innocent this White Paper appears.
FinnishJokunen vuosi sitten valmistui valkoinen kirja " Työttömyys, kasvu ja kilpailukyky" .
A few years ago we had the White Paper on Growth, Competitiveness and Employment.
FinnishKomission tiedonannon taustalla oli Valkoinen kirja Euroopan sosiaalipolitiikasta.
The Commission communication was based on the White Paper on European Social Policy.
FinnishTe sanoitte, että valkoinen kirja avaa väyliä toimielinten väliselle keskustelulle.
You also said that the White Paper opens up the way for an interinstitutional debate.
FinnishVihreä kirja on peräisin vuoden 1997 lopulta.
I should also like to point out that the Green Paper was published at the end of 1997.
FinnishLisäksi viime vuonna julkaistiin vihreä kirja maataloustuotteiden laadusta.
In addition, a Green Paper on Agricultural Product Quality was presented last year.
FinnishValkoinen kirja tekee mahdolliseksi tehokkaan vastaamisen tällaisiin kysymyksiin.
The White Paper makes it possible to make a powerful response to questions of this kind.
FinnishYksi tärkeä seikka kuitenkin puuttuu: vihreä kirja ei ole tarpeeksi vihreä.
One important dimension is missing, however: the Green Paper is insufficiently green.
FinnishMietinnössä ehdotetaan, että puolustuksesta laadittaisiin valkoinen kirja vuosittain.
The report proposes that a White Paper on defence be drawn up every year.
FinnishTeillä on aikaa saada tämä valkoinen kirja valmiiksi tämän vuoden loppuun mennessä.
You have time before the end of the year to complete this White Paper.
FinnishMeillä on vihreä kirja, ja etsimme parhaillaan tehokkaimpia ehdotuksia.
We have a Green Paper and we are currently looking for the most effective proposals.
FinnishUrheilun saralla valkoinen kirja on edelleen ainoa tärkein viiteasiakirja.
In the area of sport, the White Paper remains the single most important reference point.
FinnishVihreä kirja on tärkeä, koska siinä käsitellään asiaa, johon on löydettävä ratkaisu.
This Green Paper is important, seeing as it concerns a matter that needs to be dealt with.
FinnishVihreä kirja kansalaisyhteiskunnan roolista Euroopan unionin huumepolitiikassa (
The role of civil society in drugs policy in the European Union (
FinnishKomission vihreä kirja on avoinna kansalaisten kuulemiselle elokuun ensimmäiseen päivään asti.
The Commission’s Green Paper will be open for public consultation until 1 August.
FinnishVihreä kirja käynnistää keskustelun todellisesta tulevaisuudesta unohtaen kuitenkin tosiseikat.
The Green Paper launches a discussion on the actual future, but ignores reality.
FinnishTeiltä saamamme vihreä kirja on hieno asiakirja, arvoisa komission jäsen.
The Green Paper we received from you, Commissioner, is a fine document.