"kiittää" - angielskie tłumaczenie

FI

"kiittää" po angielsku

FI kiittää
volume_up
[kiitän|kiittänyt] {czasownik}

kiittää
(LT) Haluaisin kiittää kaikkia tämänpäiväiseen keskusteluun osallistuneita.
(LT) I would like to thank all participants in the debate for today's discussions.
Haluan vielä kerran kiittää parlamenttia tuesta ja kiittää teitä mielenkiinnostanne.
Once again, I wish to thank Parliament for its support and I thank you very much for your attention.
   Arvoisa puhemies, haluan kiittää kaikkia sovittelumenettelyyn osallistuneita.
   Mr President, I should like to thank all those involved in the conciliation.
Tämän suhteen haluaisin kiittää komission jäsenta Fischer Boeliä hänen työstään.
On this I should like to acknowledge and pay tribute to the work of Mrs Fischer Boel.
(PL) Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää Willi Piecykin tekemää työtä.
(PL) Mr President, I would like to acknowledge the work of Mr Piecyk.
Tahdon panna päätöksenne erityisesti merkille ja kiittää teitä siitä.
I would like to acknowledge his choice and to thank him.
kiittää (też: ylistää)
kiittää (też: ylistää, korottaa, ylentää, jalostaa)
volume_up
to exalt [exalted|exalted] {czas.} [form.]
kiittää
volume_up
to lay at the feet of {czas.} [przen.]

Przykłady użycia - "kiittää" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Finnish(EN) Arvoisa puhemies, haluan kiittää esittelijöitä, kuten muutkin ovat tehneet.
Mr President, I would like to congratulate the rapporteurs, as others have done.
FinnishArvoisa puhemies, haluaisin myös lämpimästi kiittää Jönsiä hänen mietinnöstään.
Mr President, I should also like to warmly congratulate Mrs Jöns on this report.
FinnishLisäksi haluan kiittää henkilökohtaisesti nimenomaan puheenjohtaja Duisenbergiä.
I also wish to make a point of thanking its president, Mr Duisenberg, personally.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, haluan kiittää esittelijää erittäin hyvästä mietinnöstä.
Mr President, I would like to congratulate the rapporteur on a very good report.
FinnishHaluaisin kiittää teitä sydämellisesti siitä, että olette tehnyt nämä ehdotukset.
I should like to offer you my warmest thanks for having tabled these proposals.
FinnishArvoisa puhemies, aivan aluksi haluan kiittää rouva Jönsiä erinomaisesta työstä.
Madam President, I would like to begin by thanking Mrs Jöns for her splendid work.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, haluan aluksi kiittää jäsen Estrelaa hänen aloitteestaan.
Madam President, firstly I would like to compliment Mrs Estrela on her initiative.
FinnishLopuksi haluaisin kiittää esittelijää tästä todella erinomaisesta mietinnöstä.
Finally, I wish to congratulate the rapporteur on his truly exceptional report.
FinnishEn voi kiittää neuvostoa varsinkaan siitä, kuinka se on madaltanut vaatimuksia.
In particular, I cannot commend the Council for the way it has lowered its sights.
FinnishJäsen Staes, nyt teidän mietintöönne, josta komissio kiittää erittäin lämpimästi.
I will now turn to your report Mr Staes, for which the Commission is in your debt.
FinnishHaluaisin kiittää Brinkhorstia yksityiskohtaisesta työstä tämän asian parissa.
I should like to commend Mr Brinkhorst on the detailed work he has put into this.
FinnishHe ovat laatineet yhdessä kattavan ja tasapainoisen mietinnön, jota haluan kiittää.
Together they have produced a comprehensive and balanced report, which I commend.
FinnishHaluan myös kiittää häntä hänen finanssiryhmittymiä koskevasta mietinnöstään.
I would also like to congratulate him on his report on financial conglomerates.
FinnishArvoisa puhemies, haluan kiittää jäsen Nicholsonia hänen työstään esittelijänä.
Mr President, I should like to congratulate Mr Nicholson on his work as rapporteur.
FinnishArvoisa puhemies, haluan kiittää ennen kaikkea esittelijöitä heidän työstään.
Mr President, I would like to start by thanking the rapporteurs for their work.
FinnishPäätteeksi tahdomme silti kiittää jäsen Damiãoa hänen suorittamastaan työstä.
We would like to close by thanking Mrs Damião for the work she has carried out.
FinnishArvoisa puhemies, haluaisin kiittää rouva Ahernia hänen mietintönsä lyhyydestä.
Mr President, I would like to commend Mrs Ahern on the brevity of her report.
FinnishHaluaisin lopuksi kiittää vielä kerran sydämellisesti esittelijää, rouva Peijsiä.
I wish to conclude with a further warm word of thanks to the rapporteur, Mrs Peijs.
Finnish(PL) Arvoisa puhemies, haluan aluksi kiittää esittelijä Gróbarczykiä hänen avustaan.
(PL) Mr President, I would like to start by thanking Mr Gróbarczyk for his help.
FinnishArvoisa puhemies, myös minä haluan kiittää molempia esittelijöitä mietinnöstä.
Mr President, I would also like to congratulate both rapporteurs on their reports.