"kelvoton" - angielskie tłumaczenie

FI

"kelvoton" po angielsku

FI kelvoton
volume_up
{przymiotnik}

kelvoton (też: kova, huono, ankara, paha)
volume_up
bad {przym.}
kelvoton (też: rikkinäinen, surkea)
volume_up
duff {przym.} [Bryt.] [pot.]
kelvoton (też: kunnoton)
volume_up
meritless {przym.}
kelvoton (też: hyödytön, tarpeeton, turha)
volume_up
useless {przym.}

Przykłady użycia - "kelvoton" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishJos esitys on kelvoton, niin ei siitä täällä parlamentissa kelvollista saada.
If the proposal is unworkable, it will not be made to work here in Parliament.
FinnishKeskeisin vastalauseeni on se, että direktiivi on taloudellisesti kelvoton.
My central objection is that the directive is economically illiterate.
FinnishSanokaa, että Lissabonin sopimus on kelvoton ja että vastustatte sitä.
Say that the Treaty of Lisbon is no good and that you reject it.
FinnishEsittelijä Ferberin esittämä kompromissitarkistus on epätyydyttävä, jopa kelvoton.
The compromise amendment tabled by the rapporteur, Mr Ferber, is unsatisfactory, indeed even unacceptable.
FinnishKomission valmistelema direktiiviehdotus on kelvoton, eikä sitä pidä hyväksyä sellaisenaan.
The proposal for a directive drafted by the Commission is inappropriate and should not be approved as it stands.
FinnishMinusta näyttää nyt valitettavasti siltä, että hän on kelvoton komission jäseneksi, puheenjohtaja Prodi.
So, I am afraid he would be a flawed Commissioner, Mr Prodi.
FinnishKäsiteltävänä oleva komission asiakirja on mielestäni siis kelvoton lähestymistapa alkoholimarkkinoiden järjestelyyn.
The Commission paper before us is thus, in my opinion, a futile approach to shaping the market in alcohol.
FinnishIntian rakettikokeet ovat kelvoton painostuskeino ja provosoivat Pakistania hedelmättömästi.
The Indian rocket tests are ineffectual as a means of exerting pressure and constitute a provocation with counter-productive effects.
FinnishKelvoton turvapaikkapolitiikka on lisäksi heikentänyt monien yhteiskuntien luottamusta Euroopan yhdentymiseen.
In addition, this inappropriate asylum policy has weakened the confidence of many societies in European integration.
FinnishTällainen menettelytapa on minusta kelvoton.
I believe this is an unacceptable way to proceed.
FinnishTämä konkretisoituu sosiaalihygieniana, jossa pyritään eristämään väärät elämänmuodot suotuisista ja hävittämään kelvoton.
This takes concrete form in the shape of social hygiene, in which the aim is to isolate 'wrong' forms of life from the more favoured, and to destroy the unfit.
FinnishSe on kelvoton myös siksi, ettei tarkistuksessa suostuta tuomaan esiin kysymystä uusien palvelun tarjoajien pääsystä verkkoihin.
It is also unacceptable because this amendment refuses to tackle the problem of the conditions under which access will be available to the networks of the new operators.
FinnishTeknologia on täysin erilaista, ja kuva on yksinkertaisesti kelvoton valvontaan, joten älkää yhdistäkö niitä, koska se on täysin epäasianmukaista.
The technology is completely different and the picture is simply unusable for control purposes, so please do not make this link, because it is completely inappropriate.