"käänteinen" - angielskie tłumaczenie

FI

"käänteinen" po angielsku

FI käänteinen
volume_up
{przymiotnik}

käänteinen
volume_up
reverse {przym.}
Tämä käänteinen politiikka on saatava loppumaan.
This reverse aid policy must be brought to an end.
Verot vievät EU:n pysähdyksen tielle, ja teistä tulee käänteinen Robin Hood.
It pushes the EU into stagnation, and you will be Robin Hood in reverse.
On mielenkiintoista, että nyt asia onkin käänteinen.
So it is interesting that the reverse is true here.
käänteinen (też: vastakkainen, vihainen, ärtynyt, kiukkuinen)
volume_up
cross {przym.}

Przykłady użycia - "käänteinen" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishEikö käänteinen todistustaakka olisi paikallaan?
Is this not a case where the burden of proof should be reversed?
FinnishKäänteinen todistustaakka esimerkiksi rikkoo tavoiteltavan päämäärän nimissä oikeusvaltion liberaaleja periaatteita.
The reversal of the burden of proof, for instance, goes against the liberal principles of the rule of law for the sake of the cause to be attained.
FinnishSe on käänteinen puutarha.
FinnishGhilardottin mietinnössä ehdotettu käänteinen todistustaakka on mielestäni monestakin syystä väärä tapa vastustaa sukupuolista syrjintää.
I believe that the reversal of the burden of proof proposed in the Ghilardotti report is the wrong way to counter sexual discrimination.
FinnishNäin yleisesti määriteltynä käänteinen todistustaakka on siksi kyseenalainen oikeusvaltioperiaatteen kannalta.
Defined in this sweeping way, this reversal of the burden of proof is therefore questionable from the point of view of its compatibility with acting as a state under the rule of law.
FinnishEhdotus todistustaakasta, joka ei ehkä ole käänteinen, mutta joka on joka tapauksessa eri tavalla jaettu kuin aiemmin, on erittäin puhutteleva.
The proposal on the burden of proof which, while not actually reversing the present position, provides for a different arrangement, is perfectly acceptable.
FinnishKolmanneksi, käänteinen todistustaakka myyjän vahingoksi, vaikka yleisen oikeusperiaatteen mukaan väitteen esittäjän kuuluu todistaa väitteensä.
Thirdly, there is the reversal of the burden of proof to the detriment of the vendor, when it is a general principle of law that it is up to the person with the allegation to produce proof of it.
FinnishDirektiivissä säädetty käänteinen todistustaakka merkitsee sitä, että oikeustoimia voidaan käynnistää sellaisten syytösten perusteella, joiden tueksi ei ole riittävää näyttöä.
The reversal of the burden of proof laid down in the directive will mean that it is possible to open legal proceedings on the basis of accusations not backed up by sufficient evidence.