"julma" - angielskie tłumaczenie

FI

"julma" po angielsku

volume_up
julma {przym.}

FI julma
volume_up
{przymiotnik}

julma (też: raaka, säälimätön)
volume_up
cruel {przym.}
Tämä säälimättömän julma määräys langetettiin väestön rasitteeksi 12 vuotta sitten.
This mercilessly cruel burden was imposed twelve years ago on the population.
Sen seurauksena järkyttävän julma käytäntö saa jatkua vielä monta vuotta.
As a result, it seems this shockingly cruel practice will continue for many years to come.
Kyseessä on nuorelle äidille annettu suhteeton ja mielivaltaisen julma tuomio.
It is about a disproportionate and gratuitously cruel punishment against a young mother.
julma (też: inhottava, kamala, paha, ilkeä)
volume_up
evil {przym.}
Modernisaatio voi onnistua vain, jos barbaariset käytännöt ja julma menneisyys jäävät taakse.
Modernisation can only triumph if barbaric practices and an evil past are brought to an end.
Se oli ripeää ja tehokasta ja onnistui tavoitteessaan kukistaa julma hallinto.
It was swift and effective and succeeded in its purpose of removing of an evil regime.
It's a cruel and evil government'.
julma (też: karkea, kova, ankara, karu)
volume_up
harsh {przym.}
Väitämmekö me vakavissamme, että tuomio on liian julma tappoon syyllistyneelle?
Are we seriously suggesting that the sentence is too harsh for somebody who was convicted of manslaughter?
Epäoikeudenmukaisuutta vastustavan kansalaisen kohtalo on kova ja julma tämän päivän Pakistanissa.
The fate of a citizen who opposes injustice is harsh and cruel in today's Pakistan.
Tämä julma totuus vain korostaa päätelmien ja etenkin ehdotettujen ratkaisujen naurettavuutta.
But the harsh reality of this statement only serves to underline how pathetic the conclusions are, especially the solutions proposed.
Kaikki Irlannin saarella asuvat tervejärkiset ihmiset ovat tuominneet tämän julman teon, Ronan Kerrin surman - ar dheis Dé go raibh a anam.
All sane people on the island of Ireland have condemned this atrocious act - the murder of Constable Ronan Kerr - ar dheis Dé go raibh a anam.
julma (też: barbaarinen)
volume_up
barbarous {przym.}
julma (też: kauhistuttava)
volume_up
fell {przym.}
julma (też: kauhistuttava, hirveä, raaka)
julma (też: pureva, pisteliäs)
volume_up
mordant {przym.}

Przykłady użycia - "julma" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishJulma sotilasdiktatuuri on kaikkien Myanmaria koettelevien ongelmien alku ja juuri.
The brutal military dictatorship is the root cause of the problems ravaging Burma.
FinnishArvoisa puhemies, emme saa unohtaa, että RUF on paha ja julma ryhmittymä.
Mr President, we must not forget that the RUF is a vicious and brutal grouping.
FinnishArvoisa puhemies, Pohjois-Korea on julma ja salaperäinen kommunistinen diktatuuri.
Mr President, North Korea is a brutal, secretive communist dictatorship.
FinnishJulma hallinto ei saa vaarantaa väestöä eikä rangaista sitä enää enempää.
They should not be put at risk and punished even more by the terrible regime.
FinnishArvoisa puhemies, Rosemary Nelsonin murha oli julma ja pelkurimainen teko.
Mr President, the murder of Rosemary Nelson was a brutal and cowardly deed.
FinnishKun iskut kohdistetaan tarkoituksella lapsiin, on kyseessä uusi ja julma pohjanoteeraus.
When they deliberately target children, they plumb new depths of atrocity.
FinnishJollei niitä olisi, shiia-lahkon jäsenien ja kurdien julma sortaminen jatkuisi edelleen.
Without them, we would have seen the continued brutal repression of the Shias and the Kurds.
FinnishNäin ollen julma abortti yleisenä perhesuunnittelun välineenä on suljettava pois.
The violent practice of abortion should therefore be excluded as a general means of family planning.
FinnishTämä julma hyökkäys, jonka vaikuttimena ei ollut ryöstö, on tuomittava erittäin ankarasti.
This brutal assault, which was not motivated by robbery, deserves the most severe condemnation.
FinnishIrak oli äärimmäisen julma diktatuuri, jolla oli konflikti kansainvälisen yhteisön kanssa.
Iraq was a dictatorship of the most brutal kind and in conflict with the international community.
FinnishMiksi siis tehtiin näin julma päätös, jolla on ollut arvaamattomia poliittisia seurauksia?
What is the reason, then, for a brutal decision that has had incalculable political consequences?
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, kuvernööri Salmaan Taseerin murha on todellakin julma ja murheellinen rikos.
Mr President, the murder of Governor Salmaan Taseer is indeed a brutal and tragic crime.
FinnishTarvitsemme kattavan EU:n laajuisen kiellon, ja meidän on lopetettava tämä julma käytäntö pysyvästi.
We need to have a comprehensive EU ban and put an end to this barbaric practice permanently.
FinnishContén julma hallintokausi päättyi odottamattomasti hänen menehtyessään viime vuoden joulukuussa.
This appalling regime came unexpectedly to an end when the dictator died in December last year.
FinnishTämä julma todellisuus korostaa toisen kysymykseni tärkeyttä.
This grim reality underlines the importance of my second question.
FinnishYleisesti se on kuitenkin julma yhden puolueen diktatuuri.
However, overall it remains a brutal one-party dictatorship.
Finnish   Arvoisa puhemies, elävien eläinten pitkänmatkan kuljetukset on julma käytäntö, joka olisi lopetettava.
   Mr President, the long-distance transport of live animals is a barbaric practice, and it should stop.
FinnishTämä on mielivaltainen, julma ja vainoharhainen järjestelmä.
This is an arbitrary, brutal and paranoid regime.
FinnishMuistutan kollegoillemme, että minun on oltava äärimmäisen julma tänä iltana, jotta pysymme aikataulussa.
I would remind the House that I have to be extremely strict this evening in order for us to stay on schedule.
FinnishTämä ilmaisee nähdäkseni elämän pienimmällä tasolla, kuinka sortava ja julma tämä hallinto on.
I believe their private grief is a microcosmic illustration of the repression and cruelty practised by the Burmese regime.