"jotenkin" - angielskie tłumaczenie

FI

"jotenkin" po angielsku

volume_up
jotenkin {przysł.}

FI jotenkin
volume_up
{przysłówek}

jotenkin (też: jollakin tavalla, jotenkuten)
volume_up
somehow {przysł.}
Meidän on jotenkin saatava kiinalaiset ja tiibetiläiset jatkamaan vuoropuheluaan.
We need somehow to bring about the resumption of the Sino-Tibetan dialogue.
Meidän on tehtävä näistä tilaisuuksista jotenkin avoimempia kansalaisillemme.
Somehow we have to make these occasions rather more open to our citizens.
On vihjailtu, että tällaiset ihanteet olisivat jotenkin vieraita Aasialle.
It has been suggested that such ideals are somehow alien to Asia.
jotenkin (też: tavallaan)
volume_up
kind of {przysł.}
There is some kind of paradox here.
Tämä argumentti on mielenkiintoinen, ihan kuin voisimme jotenkin muokata fysiikan lakeja mieleisiksimme.
I find this argument fascinating, as though we can kind of bend the rules of physics to suit our needs.
   Kaksi jäsentä mainitsi allekirjoitukset ja vihjasi, että kulissien takana olisi jotenkin vehkeilty.
   Two colleagues have made reference to the question of signatures and implicitly suggest some kind of foul deeds behind the scenes.

Przykłady użycia - "jotenkin" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishEhkä hallintoa voisi pyytää korjaamaan asiaa, säätämään sen jotenkin eri tavalla.
Perhaps we could ask the secretariat to have the system adjusted or set differently.
FinnishAsiat, joita käsitellään jotenkin yksityiskohtaisesti, tähtäävät vain tulevaisuuteen.
The matters that have been discussed in some detail are aimed just at the future.
FinnishToivomme kuitenkin, että näiden asioiden näkyvyyttä voidaan jotenkin parantaa.
We hope, however, that something can be done to give more visibility to these issues.
FinnishTässä valossa päätöslauselmaan sisältyvä kritiikki saa jotenkin halvan luonteen.
In this light, the criticism in the resolution loses some of its essence.
FinnishAivan kuten rouva Berger johdannossa sanoi, se liittyy jotenkin reiluun kilpailuun.
As Mrs Berger said in her introduction, it has something to do with fair competition.
FinnishKatson, että tämä on todellinen syy siihen, miksi meidän on jotenkin puututtava tähän.
I believe this is the reason why we really are compelled to intervene in some way.
FinnishMinusta on harmillista, että komission puheenjohtaja on jotenkin kierrellyt tätä asiaa.
I think it is a pity that the Commission President skated round this a little.
FinnishTämä ei johdu siitä, että meillä olisi jotenkin erityinen suhde Georgian kansaan.
We are not acting in this way out of any particular affection for the people of Georgia.
FinnishMyös Alppien halki kulkevien kuorma-autojen määrää on jotenkin rajoitettava.
There must also be some restriction of the number of lorries passing through the Alps.
FinnishArvoisa puhemies, Viro on kolmen Baltian maan sisällä jotenkin erityisessä asemassa.
Mr President, Estonia occupies a rather special place amongst the three Baltic States.
FinnishEi jotenkin ole täysin järjenmukaista, että hylkeet valitaan erityiskohteluun.
There is something not strictly rational about singling out seals for special treatment.
FinnishPäätöslauselmassanne on kaksi kohtaa, joita pitäisi jotenkin lieventää.
There are two points regarding your resolution which must be changed in some way.
FinnishVastauksenne antoi jotenkin ymmärtää, että jäsenvaltiot eivät ole tehneet kotiläksyjään.
That reply was to the effect that Member States have not done their homework.
FinnishOnko tähän vaikuttanut jotenkin se, että valiokunnassa on sosialistienemmistö?
Has it anything to do with the fact that the committee had an in-built socialist majority?
FinnishHaluamme kuitenkin myös, että tuota sosiaalipöytäkirjaa vahvistetaan jotenkin.
But we want to see some strengthening of that social protocol as well.
FinnishKeskustelu meni yleensä jotenkin näin: "Kuule Aimee, sinä olet todella kaunis.
And the conversation would go something like this, "You know Aimee, you're very attractive.
FinnishHaluaisin edelleen kysyä teiltä: onko nykytilanne mielestänne jotenkin epäoikeudenmukainen?
I would still like to ask you: do you feel any injustice in the situation as it is?
FinnishArvoisa komission jäsen, pystyisittekö kommentoimaan tätä asiaa jotenkin?
Would you be in a position to say anything on this matter, Commissioner?
FinnishLiittyykö piakkoin ratifioitava Amsterdamin sopimus jotenkin asiaan?
Does the Amsterdam Treaty, which will soon be ratified, have anything to do with it?
FinnishNehän ovat sentään kaksi perusveroa, jotka on mukautettava jotenkin.
These are clearly two basic taxes that we are going to have to harmonise in some way.