"jotakin varten" - angielskie tłumaczenie

FI

"jotakin varten" po angielsku

EN

FI jotakin varten
volume_up
{przysłówek}

volume_up
ad hoc {przysł.}

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "jotakin varten"

jotakin przysłówek
English
jotakin zaimek
English
varten przyimek
English

Przykłady użycia - "jotakin varten" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishKenties komission jäsen voi ehdottaa minulle jotakin tulevaa vaalikampanjaa varten.
Perhaps the Commissioner can suggest an idea to me for the forthcoming election campaign.
FinnishJos CD-levyltä kopioitua sisältöä varten käytetään jotakin toista kansiota, toistoluettelot tallennetaan siihen kansioon.
If a different folder is used for content copied from a CD, playlists are stored in that folder.
FinnishTarvitsemme jotakin vastaavaa Afrikan voimavaroja varten samoin kuin tarvitsemme timanttien vastaisen liikkeen.
We need an equivalent plan for Africa' s resources, just as we need a movement in opposition to the diamond trade.
Finnish   Arvoisa puhemies, käsittelemme jälleen kerran lainsäädäntöä, joka on laadittu jotakin tarkoitusta varten mutta puettu joksikin aivan muuksi.
   Mr President, once again we are faced with legislation designed for one purpose but dressed up as something else.
FinnishEU:n ulkopuolisilla lentoyhtiöillä on samoin velvollisuus laatia jotakin vastaavaa noudattamaansa korvausvastuujärjestelmää varten.
Airline companies from non-EU countries will nonetheless be required to produce something similar covering the liability system which they operate.
FinnishMitä tulee Amsterdamin sopimukseen, on mahdollista ajatella sen suuntaisesti, että voisimmeko tehdä jotakin valmistelevaa uutta sopimusta varten.
As far as the Treaty of Amsterdam is concerned, it is possible to think along the lines of whether we could do something preparatory for the new Treaty.
FinnishTuo ohjelma on mitä kiireellisin, ja haluaisinkin tietää, onko sitä varten varattu jotakin ja kuinka paljon komissio on suunnitellut siihen käyttävänsä?
This programme is extremely urgent, and I would like to know if it has been quantified and how much the Commission foresees spending on this plan.
FinnishTäytyykö meidän ottaa käyttöön yhdenmukainen erityisratkaisu tarkistaessamme neuvoston konkreettisen esityksen kautta rahoitusnäkymiä jotakin konkreettista kohtaa varten?
Should we adopt a specific solution consisting of revising, by means of a specific Council decision, the Financial Perspective with regard to a specific point?
FinnishKaikki on jo sanottu ja sovittu, mutta rummunpärinä on yltynyt sellaiseksi paukkeeksi, että vaikuttaa, että olemme keksineet jotakin uutta Sevillan huippukokousta varten.
Everything has already been said and agreed upon but there has been such a fanfare of trumpets that you would think we had come up with something new for the Seville Summit.
FinnishJoitakin tapauksia on tulkittava ankarasti, kuten lakimiehet sanovat, joten jos pääsy tietoihin sallitaan yhtä tarkoitusta varten, sitä ei voida sallia jotakin toista tarkoitusta varten.
There are purposes that must be interpreted strictly, as lawyers say, so that if access to the data is allowed for one purpose, it cannot be allowed for another.
FinnishSopimusta täytyy ryhtyä toteuttamaan ja sitten on myös käytännössä - ja se kuuluu poliisin työhön - tapahduttava jotakin, yhdessä sitä varten luotujen laillisten mahdollisuuksien pohjalta.
It must be implemented by means of practical measures which must be taken - this is the work of the police - in particular, on the basis of the legal possibilities created for that purpose.