"jos ja vain jos" - angielskie tłumaczenie

FI

"jos ja vain jos" po angielsku

EN

FI jos ja vain jos
volume_up
{spójnik}

jos ja vain jos
volume_up
iff {spójn.} [skr.] (if and only if)

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "jos ja vain jos"

jos spójnik
English
ja spójnik
English
vain przysłówek
English

Przykłady użycia - "jos ja vain jos" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishUskon onnistumiseemme, jos, ja vain jos, osaamme antaa itsellemme tarvittavat poliittiset keinot.
I believe in our success if, and only if, we manage to use political means.
FinnishKomission tehtävänä on tehdä riskien hallintaa koskeva päätös, jos ja vain jos EFSA, riskien arvioinnista vastaava Euroopan unionin elin, katsoo riskin olevan olemassa.
The Commission's role is to take relevant risk management decisions, provided that, and only when, such a risk is identified by EFSA as the European Union's body responsible for risk assessment.
FinnishJos ja vain jos nämä toimenpiteet osoittautuvat riittämättömiksi, voidaan kaavailla julkista tukea, luonnollisesti sillä ehdolla, että se on Euroopan unionin valtiontukisäännösten mukaista.
If, and only if, these measures turn out to be insufficient, public support could be envisaged, on condition, of course, that it conforms to the European State Aid Regulations.
FinnishMeidän onkin otettava opiksemme nykytilanteesta: monenvälisessä kehyksessä voidaan saavuttaa tiettyjä asioita, josja vain jos – kansakuntien edut sattuvat jonkin ihmeen vuoksi kohtaamaan.
This should therefore be a lesson to us: the multilateral framework can achieve certain things where, and only where, by some miracle, the interests of the nations happen to coincide.