"jopa enemmän" - angielskie tłumaczenie

FI

"jopa enemmän" po angielsku

FI jopa enemmän
volume_up
{przysłówek}

jopa enemmän
volume_up
even more {przysł.}
Pienetkin yhteistuotantovoimalat voivat tuottaa 100 megawattia tai jopa enemmän.
Even small cogeneration plants can produce 100 megawatts, or even more.
Puhutaan vähintään 3,4 miljardista eurosta, mutta määrä on varmasti jopa enemmän.
The talk is of at least EUR 3.4 billion, but it will certainly be even more.
Tämä vaikuttaa kaikkiin maihin, joihinkin jopa enemmän kuin toisiin.
All the countries are affected, some even more so than others.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "jopa enemmän"

jopa przysłówek
enemmän przysłówek
English

Przykłady użycia - "jopa enemmän" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishVuonna 2007 kulutamme huomattavasti arvioitua enemmän, jopa 400 miljoonaa euroa.
In 2007 we are spending significantly more than estimated, up to EUR 400 million.
FinnishJäsenvaltioissa euron arvo on nyt laskenut puoleen tai joissakin maissa jopa enemmän.
At national level, the euro is now worth only half or less in some countries.
FinnishJotkin maat käyttävät määrärahoista jopa 70 prosenttia tai enemmän henkilöstöön ja ylläpitoon.
Some countries are spending as much as 70% or more on personnel and maintenance.
FinnishImprovisoidut ja yksipuoliset toimet voivat jopa olla enemmän haitaksi kuin hyödyksi.
Improvised and unilateral actions may even cause harm rather than good.
FinnishEuroopan unioni tarvitsee Venäjää aivan yhtä paljon -ellei jopa enemmän - kuin Georgiaakin.
The European Union needs Russia as much as it needs Georgia, if not more.
FinnishEuroopassa on luotu euron käyttöönoton jälkeen jopa enemmän työpaikkoja kuin Yhdysvalloissa.
Since the euro was launched, we have created more jobs even than the US.
FinnishJoissakin EU:n jäsenvaltioissa vastustajia on jopa runsaasti enemmän kuin kannattajia.
In fact, in a number of EU countries, those against outnumber those in favour by quite a margin.
FinnishJopa tavalliseen flunssaan kuolee enemmän ihmisiä!
Even the number of people dying from a simple cold is much larger that that!
FinnishTänään syntyvä lapsi voi täyttää eläessään 100 vuotta tai jopa enemmän.
A child born today is likely to reach 100 or more.
FinnishMinusta henkilökohtaisesti manuaalisella tarkastuksella häiritään jopa enemmän kuin henkilöskannerilla.
For me personally, a manual search is perhaps more invasive than being checked in a body scanner.
FinnishTämä tunnustamisjärjestelmää koskeva direktiivi on jopa paljon enemmän - jos sitä arvioidaan oikealla tavalla.
In fact this directive is much more - if we take a serious look at it.
FinnishVerojen ei pidä nousta vuosittain ainoastaan inflaation mukaan vaan jopa 2 % inflaatiota enemmän.
Every year the tax must not only keep pace with inflation but increase by 2 % above the inflation rate.
FinnishIran onnistuu teloittamaan ihmisiä jopa enemmän kuin Yhdysvallat.
Iran even manages to execute more people than the USA.
FinnishKomissio olisi kuitenkin voinut, ja minun mielestäni sen olisi jopa pitänyt tehdä enemmän.
Nevertheless, the Commission could have done more, in fact I would go so far as to say that it should have done more.
FinnishIrlannissa tämä pudotus on noin 19 %, ja karjankasvattajien tulot ovat pudonneet jopa enemmän.
In Ireland this drop is somewhere around 19 % with livestock farmers suffering even greater reductions in income.
FinnishOn tunnettua, että keuhkosyöpää esiintyy jopa viisi kertaa enemmän kuin kaikkia muita syöpätyyppejä.
It is well known that lung cancer occurs up to five times more often than all other types of cancer combined.
FinnishMeillä on 11.5 miljoonaa juuren kärkeä ja kokonaispituutta 600 km tai jopa enemmän ja hyvin laaja pinta-ala.
We have 11 and a half million root apex and a total length of 600 or more kilometers and a very high surface area.
FinnishTallentaminen saattaa vaatia paljon kiintolevytilaa (jopa kaksi kertaa enemmän kuin tallennettavan levyn kapasiteetti).
Might require a large amount of free hard disk space to burn (up to twice the capacity of the disc you're burning).
FinnishHe valitsevat ympäristöä vähän kuormittavia tuotteita ja ovat jopa valmiita maksamaan enemmän sellaisista tuotteista.
They are choosing products with a low environmental impact and are even willing to pay a higher price for such products.
FinnishMare nostrumin kahden rannikon eroista huolimatta meillä on jopa enemmän yhdistäviä kuin erottavia tekijöitä.
In spite of all the differences between the two shores of the mare nostrum, what unites us is even stronger than what separates us.