"jakso" - angielskie tłumaczenie

FI

"jakso" po angielsku

volume_up
jakso {rzecz.}

FI jakso
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

jakso (też: kausi, kuukautiset)
volume_up
period {rzecz.}
Ratkaisevin on kuitenkin kauppaa seuraava kuuden kuukauden jakso:
However, the crucial time period here is the six months following purchase:
Pitkä jakso toimituskomissiona ei ole kenenkään etujen mukaista.
A long period with a caretaker Commission is in nobody's interest.
90 päivän jakso alkaa, kun olet asentanut ja aktivoinut Windows 8 Pro Packin.
The 90-day period begins after you install and activate Windows 8 Pro Pack.
jakso (też: kappale, lohko, leike, osasto)
volume_up
section {rzecz.}
Tarkistuksella 47 poistetaan koko jakso reaaliaikaisesta kalastuskiellosta.
Amendment 47 deletes the entire section on real-time closure of fisheries.
Tämä on uusi jakso direktiivissä, uusi sitten vuoden 1996, jolloin hylkäsimme sen.
This is a new section of the directive, new since its rejection by us in 1996.
Vihreän kirjan strategiaa koskevat jaksot eivät ole valitettavasti aivan samaa tasoa kuin se hieno analyyttinen jakso, joka aloittaa sen.
The Green Paper's section on strategy is unfortunately not up to the same standard as the excellent analytical section which precedes it.
jakso (też: ikä, aika, elinikä, vanhuus)
volume_up
age {rzecz.}
volume_up
burst {rzecz.}
jakso (też: erä)
Myös EU:n sisäistä ihmisoikeustilannetta kuvaava jakso, jossa ei anneta ollenkaan aihetta ottaa oppimestarin asennetta uusiin ehdokasvaltioihin, on kiinnostava.
The passage on the human rights situation within the EU is also interesting and gives the EU no cause whatsoever to take the moral high ground vis-à-vis new candidate countries.
jakso (też: kirous, purkaus, lumous, loitsu)
volume_up
spell {rzecz.}
jakso (też: aika, kausi, sirri)
volume_up
stint {rzecz.}
jakso (też: ikkuna)
volume_up
window {rzecz.}
90 päivän jakso alkaa, kun olet asentanut ja aktivoinut Windows 8 Pro Packin.
The 90-day period begins after you install and activate Windows 8 Pro Pack.
90 päivän jakso alkaa, kun olet asentanut ja aktivoinut Windows 8:n.
The 90-day period begins after you install and activate Windows 8.

2. Sport

jakso (też: puoliaika)
volume_up
half {rzecz.}

3. "tv, radio"

. - (ES) Arvoisa puhemies, Kongon demokraattisen tasavallan murheellisten tapahtumien sarjaan on tänään saatu uusi jakso.
. - (ES) Mr President, we have a new episode today in this tragic serial set in the Democratic Republic of Congo.
Kun oli 16-vuotias, San Franciscossa, minulla oli läpimurtava maaninen jakso, jolloin luulin olevani Jeesus Kristus.
When I was 16 in San Francisco, I had my breakthrough manic episode in which I thought I was Jesus Christ.

Przykłady użycia - "jakso" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishSe jakso alkoi tänään, mutta en ole vieläkään saanut vastausta.
The first day of that has now arrived, and I have still not received a reply.
FinnishYksi pitkä jakso on pitkälti suunniteltu.
One long-term stage has already been largely outlined.
FinnishKatson kuitenkin, että ollaan huolissaan siitä, että kahden tai kolmen vuoden jakso aiheuttaa ongelman samoin kuin neljän vuoden jakso.
However, I believe that the concern is that two or three years raises the problem, as does four years.
FinnishTämä 30 minuutin jakso takaa yksityisille kanaville asianmukaiset tulot, minkä ansiosta ne voivat jatkaa ohjelmatuotannon rahoitusta.
This interval guarantees private channels an adequate income, thanks to which they can continue funding programme production.
FinnishProdin komission seuraavasta viisivuotiskaudesta - kuten toteatte juhlallisesti ensimmäisenä päätelmänänne - tulee suurten muutosten jakso.
The next five years of the Prodi Commission - as you solemnly announce in the first of your conclusions - will mean great change.
FinnishBertens on aivan oikeassa: Euroopan unionilla on mahdollisuus aloittaa uusi jakso ja tukea afrikkalaisia löytämään itse ratkaisuja.
Mr Bertens is absolutely right: the European Union has the opportunity to begin a new chapter and to help the Africans to find their own solutions.
FinnishKollegoideni tavoin toivon, että kaikkiin näihin toimiin tarvittavista määrärahoista päästään yhteisymmärrykseen tänä vuonna, jotta seuraava jakso voidaan aloittaa viipymättä.
Like my colleagues, I also hope that the necessary budget for all this can be agreed this year so that the next cycle can start promptly.
FinnishTodellisuudessa toinen jakso on todellinen siirtymävaihe, jolloin työntekijöiden vapaata liikkuvuutta koskeva tavoite saavutetaan kokonaan tai ainakin osittain.
In reality, it is the second stage that is the actual transitional stage, which will bring us, wholly or at least in part, to the objective of freedom of movement for workers.
FinnishAsteikon alapäässä on pelkkien a-kirjainten jähmeä jakso sekä tietokoneohjelma, tällä kertaa Fortran-kielinen, joka noudattaa todella tiukkoja sääntöjä.
At the lower end of the scale, you find a rigid sequence, a sequence of all A's, and you also find a computer program, in this case in the language Fortran, which obeys really strict rules.
FinnishIhan ylimpänä on täysin sattumanvarainen merkkisarja, summittainen kirjainten sekoitus -- huomiota herättää, että siellä ovat myös ihmisen genomin DNA-jakso ja instrumentaalimusiikki.
At the very top you find the uniformly random sequence, which is a random jumble of letters -- and interestingly, we also find the DNA sequence from the human genome and instrumental music.