"jakautua" - angielskie tłumaczenie

FI

"jakautua" po angielsku

FI jakautua
volume_up
[jakaudun|jakautunut] {czasownik}

Vaikka onkin kulunutta sanoa näin, meillä on liian usein jakoja omassa keskuudessamme tai olemme antaneet itsemme jakautua pikkuasioiden takia.
Although it is a cliché, all too often we have experienced divisions amongst ourselves, or we have allowed ourselves to be divided, over nuances.
Mitä menoihin tulee, 39 107, 8 miljoonaa ecua jakautuivat kolmelle tärkeälle osa-alueelle seuraavasti:
And with regard to spending, ECU 39 107.8 m was divided among three main areas.
Jakautunut Euroopan unioni ei ole kilpailukykyinen unioni.
A divided Europe will not be a competitive Europe.
jakautua (też: levittäytyä, esiintyä)
volume_up
to distribute [distributed|distributed] {czas.} (be distributed)
Pelkäänpä kuitenkin pahoin, että rikkaudet eivät lopulta jakaudu oikein.
But I am very much afraid that this wealth is not distributed properly.
Taloudellisten korvausten yli 50 %: n kasvu, kuten on sanottu, on äärimmäisen merkittävä, mutta sitäkin merkittävämpi on niiden jakautuminen.
As has been said, the increase of more than 50 % in the financial compensation is extraordinarily significant, but the way it is to be distributed is even more important.

Przykłady użycia - "jakautua" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishSe olisi yhden vuoden ohjelma, jonka toteutus voisi jakautua useammalle vuodelle.
It would then be a one-year programme, implementation of which may extend over several years.
FinnishPolitiikassa ei voi jakautua niin jyrkästi eri leireihin.
FinnishErittäin myönteistä on myös se, että hyödyn on määrä jakautua tasaisesti kaupunki- ja maaseutualueiden kesken.
The fact, too, that urban and rural areas are now to benefit equally from the support is very much to be welcomed.
FinnishVälitämme mielellämme eteenpäin nämä suunnittelua koskevat ongelmat, vaikka aika ei tietenkään koskaan voi jakautua täysin tasaisesti.
We will gladly pass on this timetabling problem, although we cannot guarantee that it will work out precisely every time.
FinnishEU ei voi enää jakautua kriisin hetkellä, jäsenvaltiot eivät voi edes lähteä kulkemaan useita erilaisia mutta rinnakkaisia polkuja.
From the moment of the crisis, Europe's path can no longer diverge, even into several parallel paths - there cannot be two speeds.
FinnishVaikka onkin kulunutta sanoa näin, meillä on liian usein jakoja omassa keskuudessamme tai olemme antaneet itsemme jakautua pikkuasioiden takia.
Although it is a cliché, all too often we have experienced divisions amongst ourselves, or we have allowed ourselves to be divided, over nuances.
FinnishHuomiota kiinnitettiin talouskasvuun, mutta sitä tärkeää näkökohtaa, jonka mukaan kasvun oletettavasti tuoman hyvinvoinnin pitäisi jakautua tasapuolisesti, ei otettu huomioon.
Attention was focused on economic growth, but the importance of the fair distribution of wealth that this growth should provide was overlooked.
FinnishSoveltaisin kuitenkin yhtä poikkeusta, ja se koskee äitiyttä ja raskautta, sillä mielestäni kustannusten pitäisi jakautua tasaisesti miesten ja naisten kesken.
The one exception I would make is in the case of maternity and pregnancy, where I do not believe there should be any difference between men and women when it comes to the costs.
FinnishMeillä on kaksi vaihtoehtoa: voimme jakautua vaalipiireihimme, joiden koko vaihtelee Saksan 82 miljoonaisesta väestöstä Maltan 360 000 hengen väestöön.
There are two options open to us: we can split ourselves into our constituent parts, ranging in size from Germany, with a population of 82 million, to Malta with a population of 360 000.
FinnishTämä ongelma ei liity suhteisiimme menneisyyteen, vaan tulevaisuudennäkymiin, eikä mikään voisi olla suurempi virhe kuin jakautua tällaisessa asiassa vasemmistoon ja oikeistoon.
And it is not a question of links with the past; it is a question of prospects for the future, and nothing could be more wrong than the right and left taking a divided stand on this.