"jälkeen" - angielskie tłumaczenie

FI

"jälkeen" po angielsku

FI jälkeen
volume_up
{przymiotnik}

jälkeen

Przykłady użycia - "jälkeen" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishEmme halua nähdä, että Kroatia estää sen jälkeen muiden ehdokkaiden pyrkimykset.
We do not wish to see Croatia then blocking the aspirations of other candidates.
FinnishVastaan lyhyesti, minkä jälkeen komission jäsen Schreyer puhuu yksityiskohdista.
I will give a very brief response and then Mrs Schreyer will go into the details.
FinnishEdistys on ollut huimaa keskeisillä aloilla Berliinin muurin kaatumisen jälkeen.
Huge progress has been made in crucial areas since the fall of the Berlin Wall.
FinnishKansanäänestyksen jälkeen vallinnut myönteinen ilmapiiri on kuitenkin haihtunut.
But the positive momentum of the immediate post-referendum period has vanished.
FinnishKapinallisten hyökkäys alkoi vain vähän aikaa EUFOR-operaation alkamisen jälkeen.
This rebel attack was launched shortly before the start of the EUFOR deployment.
FinnishSen jälkeen kun toimiva järjestelmä on otettu käyttöön, se on myös rahoitettava.
Once an operational system has been put in place, we will also need to finance it.
FinnishEurooppalaiset joukkueet häviävät Koreassa ruohomatolta yksi toisensa jälkeen.
One by one, the European teams are disappearing from the green pitches in Korea.
FinnishPalautimme mietinnön 16. toukokuuta, ja pystyimme sen jälkeen parantelemaan sitä.
We referred the report back on 16 May and in the meantime it has been improved.
FinnishKaksisataa heidän sukulaistaan siepattiin, eikä heistä ole kuultu sen jälkeen.
Two hundred of their relatives were kidnapped and have not been heard of since.
FinnishYli kymmenen vuoden jälkeen on selvästi aika muuttaa ja vahvistaa näitä sääntöjä.
More than 10 years on it is clearly time to modify and strengthen these rules.
FinnishKuten Frédérique Ries sanoi, suurin ongelma on se, että olemme jäämässä jälkeen.
As Mrs Ries has said, the biggest problem is also that we are falling behind.
FinnishOlemme pohtineet, mitä sen jälkeen on tapahtunut viimeisten neljän vuoden aikana.
We have been considering what has happened since then, during the last four years.
FinnishNatura 2000 -verkosto on yksi parhaimmista toimista unionin perustamisen jälkeen.
The Natura 2000 network is one of the best moves made since the Union's inception.
FinnishOlen tyytyväinen siihen, että terve järki voitti tänään, toisen käsittelyn jälkeen.
I am pleased to see that common sense has won the day, as of the second reading.
FinnishTämän jälkeen heidän odottamansa tuomion antamista on lykätty 31. tammikuuta asti.
Since then, the judgment they were awaiting has been pushed back to 31 January.
FinnishMe liberaalit olemme muurin murtumisen jälkeen taistelleet laajentumisen puolesta.
We liberals have been fighting for enlargement since the fall of the Berlin Wall.
FinnishSalailun periaate säilytti asemansa jopa kansanäänestyksen käyttöönoton jälkeen.
This objective of secrecy has even survived the introduction of universal suffrage.
FinnishBSE-kriisin jälkeen tiedämme kuinka varovaisia meidän pitää olla rehun suhteen.
Since the BSE crisis we have learnt how careful we should be with animal feed.
FinnishEi, neuvosto tutkii sopivia toimia, minkä jälkeen se on täyttänyt velvollisuutensa.
No, it considers the appropriate measures and in doing so meets its commitments.
FinnishToimihenkilöitä on uuden menettelyn voimaantulon jälkeen valittu yhteensä 135.
A total of 135 staff have been employed since the new procedure came into effect.