"huhu" - angielskie tłumaczenie

FI

"huhu" po angielsku

volume_up
huhu {rzecz.}

FI huhu
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

huhu (też: melu)
volume_up
bruit {rzecz.}
huhu (też: kuulopuhe)
volume_up
rumor {rzecz.}

2. potoczny

huhu (też: kilautus, pirautus)
volume_up
buzz {rzecz.} [pot.]

Przykłady użycia - "huhu" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishAlkoi kiertää huhu, jonka mukaan tämä kaikki tapahtuisi EU:n rahoituksella.
The impression was then created that it was happening with EU money.
FinnishPitääkö paikkansa huhu siitä, että valmisteilla on frontloadingin kieltävä laki?
Is there any truth in the rumour that there are plans for a law which will make frontloading impossible?
FinnishArvoisa komission jäsen, kyseessä ei ollut huhu, niin kuin äsken väititte, vaan kokous todellakin pidettiin.
Commissioner, that was not a rumour, as you have just claimed; a meeting really did take place.
FinnishKuitenkin tällainen huhu on laskettu liikkeelle, mikä on saanut tätä vastustavat ihmiset vaikuttamaan arvostelukyvyttömiltä.
And yet that has been put about, making people who object to this seem unreasonable.
FinnishHuhu kiersi kuitenkin muissa piireissä.
But this rumour was being spread in other circles.
FinnishLiikkeellä on myös sellainen huhu, että eräät jäsenet ovat pyytäneet käyttämättömien kalusteiden poistamista huoneistaan.
There is also a rumour circulating that a number of Members has asked for unused furniture to be removed from their rooms.
FinnishYksi huhu kertoo, että rakennuksessa käytetty teräs olisi samaa kuin Charles de Gaullen lentokentän katossa, joka myös romahti.
One rumour is that the steel used in the building is the same as in the Charles de Gaulle airport roof which collapsed.
FinnishMikäli riski on havaittu, mutta se ei ole perusteltu - esimerkiksi jos liikkeellä on huhu - on hyvä julkaista kuluttajille asiasta tiedonanto.
In the event of a perceived risk, but which has no foundation, for instance a rumour, we should respond by informing the consumers.
FinnishTarvitaan vain yksi huhu, kuten kävi muutama viikko sitten, jolloin Bagdadissa sillalla aiheutunut paniikki johti yli tuhannen ihmisen kuolemaan.
A rumour alone is enough, as was the case a few weeks ago, when panic on a bridge in Baghdad led to the deaths of more than a thousand people.
FinnishOdotamme komission jäsen Vitorinon puheenvuoroa, mutta huhu kertoo, että komissio hyväksyy tarkistukset tällaista suojelua saavien jättämisestä direktiivin ulkopuolelle.
We will wait to hear Mr Vitorino, but it is rumoured that the Commission will accept amendments to take these beneficiaries out.
FinnishLiikkeellä on huhu, jonka mukaan virallisen lehden tuore, suomen kielellä julkaistu painos on jouduttu mitätöimään ja se painetaan uudelleen.
There is a rumour going round that a recent edition of the Official Journal, published in the Finnish language, has had to be scrapped and is about to be reprinted.
FinnishEn usko, että Romania on koskaan kieltäytynyt minkään Euroopan valtion presidentin vierailusta, mutta silti tämä huhu on jälleen kerran kiertänyt täällä.
I do not think that Romania has ever refused a visit from any president from a European state and yet, once again, this is a rumour which has been going round here.
Finnish(IT) Ennen kuin päätän istunnon, haluaisin rauhoittaa turvallisuuspalvelua, koska täällä on levinnyt huhu, että eräs ihminen tuli saliin kasvot peitettynä.
Before suspending the sitting, I would like to reassure the security services, because a rumour has spread that an individual came into the Chamber with his face covered.
FinnishLiikkeellä on myös huhu, jonka mukaan neuvoston työryhmä ei tee johtopäätöksiä ennen kuin vasta tämän vuoden lopussa, vaikka 18 miljoonaa eurooppalaista on työttömänä.
There are rumours that no conclusions will be drawn in the Council working group until the end of the year at the earliest. Yet we have 18 million unemployed.
FinnishHuolestumisemme saa vahvistusta, jos viime päivinä liikkunut huhu on totta nimittäin se, että komissio haluaisi rajoittaa ankarasti parlamentin jäsenten tiedon saatavuutta.
Our concern is strengthened if the rumour reported a few days ago is true - namely that the Commission wants to limit severely the access of Parliament to information.
FinnishTässä yhteydessä on syytä mainita, että levottomuutta on herättänyt viimeaikainen huhu, jonka mukaan komissio harkitsee Costa Ricassa sijaitsevan lähetystönsä sulkemisen mahdollisuutta.
In this context, we must express our concern at the recent rumour that the Commission is considering the possibility of closing its delegation in Costa Rica.
FinnishValitettavasti se huhu, että Euroopan unioni velvoittaa yksityistämiseen ja kilpailuun, on edistänyt tämän asetuksen toteutumista monissa jäsenvaltioissa jo monta vuotta etukäteen.
Unfortunately, this Regulation has been preceded for some years now by a rumour in a number of Member States that the EU is committed to privatisation and competition.
FinnishLiikkeellä on sitkeä huhu, jonka mukaan maailmanmestaruuskisoista varhain poistuneet Pohjois-Korean maajoukkueen pelaajat joutuivat pakkotyöhön - toivottavasti tämä on väärää tietoa.
There is a persistent rumour that, following their early exit from the World Cup, the North Korean national players had to do forced labour - this is hopefully incorrect information.
FinnishHalusin pyytää häntä vetoamaan Air Franceen, ettei se siirtäisi, kuten huhu kertoo, lentoaan City Airportista Gatwickiin - siis jos se lennetään, koska tällä viikolla lento oli peruttu.
I wanted to ask her to plead with Air France not to switch, as is rumoured, its flight from City Airport to Gatwick - that is if the flight works, because this week it was cancelled.