"hengittää" - angielskie tłumaczenie

FI

"hengittää" po angielsku

FI hengittää
volume_up
[hengitän|hengittänyt] {czasownik}

hengittää
Arvoisa puhemies, miksi äänestin sellaista mietintöä vastaan, joka antaa eläkeläisille ja vanhuksille mahdollisuuden hengittää puhdasta ilmaa?
Mr President, why do you think I voted for the report allowing pensioners and old folk to breath clean air?
Käytännössä puhdistin kehoni, hengitin nopeasti minuutin.
So, basically what that means is I would purge, I'd breath really hard for a minute.
Nyt meidän on siis syytä hengittää syvään, aloittaa uudelleen yhdessä ja tehdä parhaamme alueen etujen ja omien etujemme mukaisesti.
So now is the time for us to take a deep breath and make a new start together, doing our best in the region's interests and in our own.
Näin voisimme hengittää paljon vapaammin ja saisimme tämän tekstin läpi.
This would allow us to breathe much more easily and allow this text through.
(CS) Me kaikki haluamme hengittää puhdasta ilmaa ja pysäyttää jäätiköiden sulamisen.
(CS) All of us wish to breathe clean air and halt the melting of the glaciers.
(PL) Arvoisa puhemies, Eurooppa todellakin hengittää kaksilla keuhkoilla.
(PL) Mr President, Europe really does breathe through two lungs.
hengittää

Przykłady użycia - "hengittää" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishNämä hiukkaset ovat vahingollisempia ihmisen terveydelle, koska niitä voi hengittää sisään.
These particles are more harmful to human health because they can be breathed in.
FinnishTänään Eurooppa hengittää molemmilla keuhkoillaan, kuten Paavi on todennut.
Today Europe is breathing with both of its lungs, the Pope has said.
FinnishIhmiset voivat hengittää niitä, tai ne voivat esimerkiksi joutua vedenjakelujärjestelmään.
They can be inhaled, enter the water supply and so on.
FinnishUsein hän sanoo: "Hän kertoo minulle, että ennen kuolemaansa hänellä oli vaikeuksia hengittää."
So what he says is, very often, is like this: he says, "He tells me, he tells me, before he passed, that he had trouble breathing."
Finnish0:21 (Hengittää sisään, hengittää ulos)
FinnishEmme myöskään vaadi, että jokin parlamentti " hengittää jatkuvasti Europolin niskaan" Haagissa - sekin olisi järjetöntä.
We also do not want some parliament to be constantly looking over Europol's shoulder in The Hague to see what it is doing, as this would also be nonsense.
FinnishArvoisa puhemies ja hyvät kollegat, vakaa talouspolitiikka, joka antaa yrityksille tilaa hengittää, on paras tapa luoda uusia työpaikkoja.
Mr President, ladies and gentlemen, a sound economic policy, which gives companies breathing space, is the best way to create more jobs.
FinnishValitettavasti Bulgarian erityisyksiköt, jotka ovat kuin ovatkin mukana rikollisuuden torjunnassa, ovat alkaneet valvoa refleksinomaisesti lähes kaikkea, mikä hengittää ja liikkuu.
Unfortunately, the Bulgarian special services, embroiled as they are in the fight against crime, have developed a basic reflex of watching almost anything that breathes and moves.