"eräänlainen" - angielskie tłumaczenie

FI

"eräänlainen" po angielsku

EN

FI eräänlainen
volume_up
{rzeczownik}

1. "substantiivin yhteydessä"

eräänlainen (też: tyyppi, luokka, rotu, laji)
volume_up
kind {rzecz.}
Kolme prosenttia on eräänlainen indikaattori, joka kertoo, teemmekö asiat oikein.
Three per cent is a kind of indicator of whether we are doing things correctly.
Käsittelyssä on eräänlainen virtuaaliversio EU:n talousarviosta.
The reading contains a kind of virtual version of the EU budget.
Ja ennen kaikkea, eräänlainen pysyvä poliittinen pelko valloitti elämämme.
And most of all, a kind of normalized political fear invaded our lives.

Przykłady użycia - "eräänlainen" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishPerheestä on valitettavasti tullut eräänlainen taistelutanner feministinaisille.
Unfortunately, for feminist women, the family has become sort of battleground.
Finnish   Eikö tämä avainkysymys ole eräänlainen koetinkivi unionin mukautuvuudelle?
   Is this key issue not a sort of litmus test for the adaptability of the Union?
FinnishVallitsee eräänlainen mahdollisuuksien ja velvollisuuksien välinen ristiriita.
There is something of a conflict between potential opportunities and exactions here.
FinnishVenäjän ja Ukrainan energiakriisi oli eräänlainen herätys Euroopan unionille.
The Russian-Ukrainian energy crisis served as a wake-up call for the European Union.
FinnishKollegani João de Deus Pinheiro sanoo usein, että demokratia on eräänlainen prosessi.
My colleague Joâo de Deus Pinheiro often says that democracy is a process.
Finnish11:30 Joskus halumme olla omintakeisia on eräänlainen seulonnan muoto.
11:30 And in some cases, our desire to be original is actually a form of editing.
FinnishYksi näistä asioista on viljelijöille annettava suora tuki, eräänlainen tulotuki.
One of these points is the provision of the direct aid to farmers, a form of income support.
FinnishIhmisoikeudet ovat edelleen eräänlainen Euroopan ulkopolitiikan Tuhkimo.
Human rights are still somewhat the Cinderella of European foreign policy.
FinnishTäällä näyttää vallitsevan eräänlainen abstrakti käsitys uusiutuvista energiamuodoista.
There seems to be some sort of abstract concept here of renewable energy.
FinnishMinusta on pantava merkille eräänlainen institutionaalinen ongelma.
There is one final matter: I think a certain institutional problem should be noted.
FinnishTämän takia EKP:stä on tullut eräänlainen paha pankki - sellaista meillä ei pitäisi olla.
This turns the ECB into a sort of bad bank - something we should not have.
FinnishHänen mukaansa tämän alueen keskusvaltio, eräänlainen ydin, on Iran.
According to him, the main country in this arch, a sort of linchpin, is Iran.
FinnishValko-Venäjä on jäänne neuvostoimperiumin ajoilta, eräänlainen neuvostoimperiumin kuvajainen.
Belarus is left as a remnant of the Soviet empire, a hangover from it in its image.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, presidentti Chávez on ollut eräänlainen Euroopan vasemmiston lemmikki.
Mr President, President Chávez has been something of a darling of the Left in Europe.
FinnishToisin sanoen tässä on eräänlainen "onko lasi puoliksi tyhjä vai puoliksi täynnä" -tapaus.
In other words, this is a case of 'glass half empty or glass half full'.
FinnishKeskusteluissamme on kuitenkin nähtävissä eräänlainen kilpailu luvuista, kilpailu rahoituksesta.
However, we are seeing something of a figures race, a finance race, in our debates.
FinnishHaluan aloittaa kuitenkin Titleyn puheenvuorosta, sillä hän on eräänlainen kummisetämme.
I would like to start, however, with Mr Titley’s speech, as he is a sort of godfather to us.
FinnishMielestämme transatlanttinen suhde on eräänlainen nollasummapeli.
We feel that the transatlantic relationship is some sort of zero-sum game.
FinnishKaiken tämän perusteella teemme esityksen, joka on eräänlainen tarjous neuvostolle ja komissiolle.
All of this leads us to make the following offer to the Council and the Commission.
FinnishHaluan vain sukeltaa suoraan sisään ja olla eräänlainen ihmiskoe-eläin.
I just like to dive right in and become sort of a human guinea pig.