"epätasapaino" - angielskie tłumaczenie

FI

"epätasapaino" po angielsku

FI epätasapaino
volume_up
{rzeczownik}

epätasapaino
volume_up
imbalance {rzecz.}
Teollistuneiden maiden ja kehitysmaiden välillä vallitsee epätasapaino.
An imbalance persists between the industrialised and developing countries.
Toinen ongelma on täydellinen epätasapaino vapauden ja turvallisuuden välillä.
Another problem is the complete imbalance between freedom and security.
Epätasapaino on ehdottomasti korjattava kehittämällä oikeudellista valvontaa.
It is essential that we correct this imbalance by enhancing our powers of jurisdiction.

Przykłady użycia - "epätasapaino" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishKriisin pahentama rakenteellinen epätasapaino ulottuu muuallekin kuin velkoihin.
The structural imbalances which the crisis has only exacerbated go beyond debts.
FinnishLiian suuri epätasapaino ja epäoikeudenmukaiset taakan jaot on kuitenkin vältettävä.
But we must avoid excessive imbalances and unfair distributions of the burden.
FinnishTämän johdosta epätasapaino tieteellisessä kehityksessä voimistuu entisestään.
As a result, inequalities in scientific development will be intensified.
FinnishMeidän on kuitenkin muistettava, että alueellinen epätasapaino lisääntyy.
We must also remember, however, that regional imbalances are becoming worse.
FinnishUseissa euroalueen maissa on liiallinen epätasapaino, joka on korjattava.
In several euro area countries, excessive imbalances exist and need to be corrected.
FinnishToiseksi on tärkeää poistaa sijoittajien oikeuksien ja velvollisuuksien välinen epätasapaino.
Secondly, we must redress the balance between the rights and obligations of investors.
Finnish9:13 Jos katson myös Intiaa, Intiassa vallitsee, itse asiassa, toisenlainen epätasapaino.
9:13 And if I would also look at India, you have another type of inequity, actually, in India.
FinnishKuormituksen epätasapaino on myös saatava poistetuksi sen kohteeksi joutuvan väestön suojelemiseksi.
This unfair burden must also be stopped to protect the populations involved.
FinnishRahoitukseen liittyvä epätasapaino johtuu talousarvioihin ja maksutaseeseen liittyvistä seikoista.
Financial imbalances are due to issues surrounding budgets and the balance of payments.
FinnishTalouden epätasapaino liittyy talousarvioon ja maksutaseeseen.
The financial imbalances relate to budgets and the balance of payments.
FinnishMyös alueidemme välinen epätasapaino on otettava huomioon.
Asymmetries between our regions should also be taken into account.
FinnishTarkistus on tärkeä, jotta aikaisempi epätasapaino saadaan korjattua.
It is important to redress the imbalances of the past.
FinnishKeskustelut G20-ryhmässä, miten tämä epätasapaino saataisiin korjattua, osoittivat, että EU ennakoi asioita.
The G20 discussion on how to address imbalances showed that the EU is ahead of the curve.
FinnishMinä ja irlantilaiset kalastajat pyydämme, että vallitseva epätasapaino poistetaan uudistuksen yhteydessä.
That is what Irish fishermen are asking for at the moment, and that is what I am asking for.
FinnishEpäilijöiden kauan ennustama epätasapaino alkaa vaikuttaa.
The imbalances long predicted by sceptics are starting to bite.
FinnishMeidän on korjattava etenkin huomattava maailmanlaajuinen talouden epätasapaino, joka uhkaa talouskasvua.
In particular, we need to address the major global economic imbalances which can compromise growth.
FinnishLopuksi meidän on vaikea hyväksyä sitä tapaa, millä maatalouspolitiikan mahdollinen epätasapaino on esitetty mietinnössä.
Finally, we cannot agree with the description that is given of possible imbalances in the CAP.
FinnishEpätasapaino voi luoda jännitteitä, jotka saattavat johtaa siihen, että joukkueellanne on vähemmän varaa tehdä virheitä.
The lack of balance may result in tensions which risk giving your team less leeway if things go wrong.
FinnishJuuri tällä alueella epätasapaino myyjien ja ostajien tiedoissa on huomattava, ja tämä tavoite sisältyy direktiiviehdotukseen.
This is one of the objectives in this proposal for a directive.
FinnishOngelmana on se, että epätasapaino on lähtöisin muualta ja nyt Espanja on kauheassa tilanteessa Irlannin tavoin.
The problem is that the instability came from elsewhere and now Spain is in a terrible situation, as is Ireland.