"apu" - angielskie tłumaczenie

FI

"apu" po angielsku

volume_up
apu {rzecz.}
volume_up
apu- {przym.}

FI apu
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

apu
volume_up
aid {rzecz.}
Silloin toiselle osapuolelle annettava apu suuntautuu toista osapuolta vastaan.
Aid is then always aid to one side which gets used against the other.
Kirgisialle annettava apu pitäisi kohdentaa ihmisille eikä tietylle hallitukselle.
Aid to Kyrgyzstan should be targeted at people and not at a specific government.
Monien mielestä apu koostuu pelkästään humanitaarisesta avusta.
Many people believe that aid consists exclusively of humanitarian aid.
apu (też: tuki)
Byrokraattinen apu ei ole koskaan niin hyvää kuin spontaani ja toimintakykyinen apu.
Bureaucratic assistance is never as good as spontaneous, active assistance.
Apu ulottuu toimittajien koulutustoimista tiedotusvälineiden valvontaan.
Assistance ranges from training measures for journalists to media monitoring.
Yhteisön apu tehostaa YUTP:n avun vaikutuksia ja päin vastoin.
Community assistance enhances the impact of the CFSP assistance, and vice versa.
volume_up
help {rzecz.}
Siihen täytyy sisältyä myös apu, jota pääministeri pyysi parlamentiltamme.
This must include the help that the former Prime Minister asked our Parliament for.
Hallitukseen sitoutumattomat järjestöt ja kansalaisyhteiskunnat ovat korvaamaton apu.
Non-governmental organisations and civil societies are sources of indispensable help.
Toisaalta monille maille on suuri apu, kun ne pääsevät osallisiksi lainoista.
On the one hand, it is a great help for many countries to have access to credit.
Vuoropuhelu, apu ja aito yhteistyö eri tasoilla ovat kaikki avuksi.
Dialogue, aid and genuine cooperation at different levels will all help.
Tieteellinen yhteistyö ja apu tarjoavat mahdollisuuden päästä kehityksen äärimmäisten eroavuuksien yli.
Scientific collaboration and cooperation offers the chance to overcome the extreme disparities in development.
Tämä apu on osoittanut, että yhteistyön ja solidaarisuuden periaatteet ovat hyvin keskeisiä Euroopan unionille.
This assistance has shown that the principles of cooperation and solidarity are at the very heart of the European Union.
volume_up
hand {rzecz.}
Toisaalta monille maille on suuri apu, kun ne pääsevät osallisiksi lainoista.
On the one hand, it is a great help for many countries to have access to credit.
Apu on kuitenkin lähellä, sillä EU-maat ovat sopineet järjestelyistä, joita sovelletaan edellä olevissa tapauksissa.
But help is at hand, as the EU countries have systems in place to deal with such cases.
Apu on hyödyllistä silloin kun se menee sellaisille, jotka sitä osaavat käyttää.
Aid is useful when it goes into the hands of those who know how to use it.
apu (też: auttava käsi)

2. staromodne

apu
volume_up
succour {rzecz.} [starom.]

Przykłady użycia - "apu" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishHaluaisin kuitenkin muistuttaa kaikille, mitä Marshall-apu merkitsi Euroopalle.
I would like to remind everyone, though, what the Marshall Plan meant for Europe.
FinnishApu ei saa tietystikään olla vain kondomien jakamista, sen me kaikki tiedämme.
Of course, we all realize that this means more than just distributing condoms.
FinnishKuten on jo todettu, Turkki voi varmasti olla hyvin merkittävä apu tältä kannalta.
As has been said already, Turkey, I am sure, could be very instrumental from this point of view.
FinnishLisäksi heiltä on järjestelmällisesti kielletty asianajajan apu.
In addition, they have been systematically refused the services of a lawyer.
FinnishMutta tämä apu oli, tästä päätellen, luultavasti yhtä tärkeä kuin amerikkalaisten apu.
As far as one can judge, this contribution was probably as important as that of the Americans.
FinnishSe on tärkeää, jotta apu saadaan varmasti kriisin uhreille.
This is important for the purpose of securing access to the victims of crises.
FinnishOlisin mielissäni siitä, että apu osoitettaisiin niille, jotka sitä tarvitsevat, kuten eläkeläisille.
I would be pleased if it was given to people who need it, such as pensioners.
Finnish(Nopea apu paras apu.)
‘He who gives promptly, gives twice over,’ as they said in ancient Rome. .
FinnishSiksi meidän on oltava erittäin varovaisia siinä, millaisessa muodossa apu myönnetään.
We must therefore take great care as to how it is awarded.
FinnishTämän päivän haasteessa apu on eurooppalaisilta eurooppalaisille.
The challenge today is an equivalent from Europeans for Europeans.
FinnishAvaruusala ja siihen liittyvät toimet voivat olla siinä hyödyllinen apu.
Space and associated fields can make a useful contribution.
FinnishMilloin yhdessä koettu elämä ja molemminpuolinen apu?"
What about when there is a whole life lived together and based on mutual support?
FinnishMonen jäsenvaltion apu on nyt huomattavasti sitä vähäisempää.
Many Member States are currently contributing much less than this.
FinnishKotimaassani on sanonta, jonka mukaan nopea apu on paras apu.
There is a proverb in my country: one who gives fast gives twice.
FinnishLisäksi on parempi ostaa tavaraa paikan päällä, eli raha on parempi apu kuin elintarvikepaketit.
Furthermore, it is better to purchase supplies on the spot, hence money is better than food parcels.
FinnishMielestäni Euroopan apu Irakille on rahoitettava varauksista ja joustovälineestä.
In my opinion the reserve and the flexibility instrument are the proper sources for the European contribution to Iraq.
FinnishValitettavasti apu ei saavuta heitä kyllin nopeasti.
Unfortunately, the relief work is not getting through fast enough.
FinnishKyseessä on apu ihmiseltä ihmiselle hallinnon kentällä ja sitähän me ennen kaikkea tarvitsemme.
This is a case of people helping administrators in the field, which is what we need more than anything else.
FinnishSuuren kuivuuden vuoksi apu tulee joka tapauksessa myöhässä.
With the terrible drought it is already very late anyway.
FinnishHyväksyn sen, että apu toimitetaan väliaikaisesti ilmateitse.
I accept that in the interim it may be delivered by air.