"ajatustenvaihto" - angielskie tłumaczenie

FI

"ajatustenvaihto" po angielsku

EN

FI ajatustenvaihto
volume_up
{rzeczownik}

ajatustenvaihto
volume_up
commune {rzecz.}

Przykłady użycia - "ajatustenvaihto" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishMietinnöistä käytävä ajatustenvaihto ei saa kärsiä siitä, että meillä on täällä aikapula.
The fact that time is short must not impede the debates on the report.
FinnishHollannin puheenjohtajakaudella tämä ajatustenvaihto on jo osoittautunut hedelmälliseksi.
During the Dutch Presidency, this exchange of views has been fruitful.
FinnishNyt käytävä ajatustenvaihto antaa varmasti pontta tulevasta koheesiopolitiikasta käytävään keskusteluun.
It is a discussion that will certainly contribute to the debate on the future cohesion policy.
FinnishKun Obama on presidenttinä, meillä on tilaisuus lopettaa sananvaihto ja aloittaa ajatustenvaihto.
With the Obama presidency, we have the opportunity to stop exchanging words and start exchanging ideas.
FinnishVain ajatustenvaihto, erilaiset näkemykset ja keskustelu voivat antaa meille vastauksia vaikeimpiin kysymyksiin.
Only an exchange of views, only a difference of views and discussion can give us answers to the most difficult questions.
FinnishTätä edelsi vilkas ajatustenvaihto Reilun kaupan liikkeen ja useiden järjestöjen kanssa reilun kaupan ongelmista.
This was preceded by intensive exchanges between the Fair Trade Movement and numerous associations on the problems of fair trade.
FinnishMe kaikki tiedämme, miten tärkeä tämä Doverin murhenäytelmää seurannut keskustelu ja ajatustenvaihto on.
We all recognise the importance of this debate and this exchange of views has clearly been influenced by the emotions caused by the Dover tragedy.
FinnishVilkas ajatustenvaihto kouluttajien, opettajien ja koulutuslaitosten välillä on vastedes välttämätöntä perusteellisempaa käsittelyä silmällä pitäen.
From now on, there is a need for much discussion between trainers, teachers and training institutions, as we go into the details.
FinnishVoisimme jäädä tänne tuntikausiksi, sillä aihe on varmasti vilkkaan keskustelun arvoinen, ja parlamentin jäsenten ajatustenvaihto on ollut kiehtovaa.
We could stay here for hours, as the subject is certainly worthy of a great deal of discussion and the thoughts they have shared have been fascinating.
FinnishVain avoin ajatustenvaihto ja tehokas työskentelyn koordinointi mahdollistavat sen, että Cardiffin Eurooppa-neuvoston laatimaa vaativaa aikataulua voidaan myös noudattaa.
We will only manage to keep to the demanding timetable set by the European Council in Cardiff if we have an open exchange of views and effective coordination.
FinnishMielestäni meidän pitäisi säilyttää tämä IMPELin tehtävä, jonka tarkoituksena on yhdistää tarkastajien asiantuntemus ja mahdollistaa epävirallinen ajatustenvaihto Euroopan tasolla.
I think we should preserve this role of IMPEL of bringing together the expertise of inspectors and allowing for an informal exchange of ideas at European level.
FinnishOlen vakuuttunut siitä, että tämänpäiväinen ajatustenvaihto auttaa meitä pääsemään yhteisymmärrykseen siitä, millaisen sosiaalisen Euroopan haluamme rakentaa Euroopan kansalaisille.
I am convinced that today's exchange of views will help us to reach a consensus on the question as to what kind of social Europe we wish to build for European citizens.