"aine" - angielskie tłumaczenie

FI

"aine" po angielsku

volume_up
aine {rzecz.}
EN

"Ain" po fińsku

volume_up
Ain {nazwa wł.}
FI
volume_up
ain {przym.}
FI

FI aine
volume_up
{rzeczownik}

aine (też: varat, ydin, materia, aineet)
volume_up
substance {rzecz.}
Luonnossa esiintyvä aine ei mielestäni ole oikeastaan kemiallinen aine.
I do not think a natural substance is really a chemical substance.
Tarvitaan kaksi vuotta, jotta jokin aine saadaan kiellettyjen aineiden luetteloon.
It takes two years for a substance to be entered on the list of proscribed substances.
Elohopea on erittäin myrkyllinen aine, jonka käyttöä on valvottava tarkasti.
Mercury is a highly toxic substance which must be subject to strict controls.
aine (też: subjekti, ala, aihe, teema)
volume_up
subject {rzecz.}
Elohopea on erittäin myrkyllinen aine, jonka käyttöä on valvottava tarkasti.
Mercury is a highly toxic substance which must be subject to strict controls.
Meidän on siis aloitettava alusta, lisättävä koulujen opetusohjelmaan uusi aine, liikennekasvatus, joka on myös kansalaistaitoa, sivistynyttä käytöstä.
So we need to start at the beginning and include in the school curriculum the genuinely educational subject of behaviour on roads, and civilized behaviour in general.
Liikunta on lukujärjestyksen ainut aine, jossa keskitytään henkisen kehityksen lisäksi myös ruumiilliseen kehitykseen sekä fyysisen aktiivisuuden ja hygienian opettamiseen.
PE is the only subject in the curriculum that focuses not only on mental development but also on physical development, the development of an active culture and hygiene.
aine (też: essee, kirjoitelma)
volume_up
essay {rzecz.}
aine (też: hätä, tilanne, aihe, ongelma)
volume_up
matter {rzecz.}
Yksi, josta olette kuulleet: pimeä aine, pimeä energia.
One of them you heard about: dark matter, dark energy.
Mielestäni aine synnyttää elämän, elämästä tulee yksittäisiä soluja, soluista säikeitä, säikeistä ketjuja, ketjuista verkostoja.
I believe matter begets life; life becomes single cells; single cells become strings; strings become chains; chains network.
Tiedossa on joka tapauksessa, että kyseinen aine vaikuttaa keskushermostoon.
The matter arose when in Scotland they suspected there was a link between TBT and MS.

Synonimy (angielski) dla "ain":

ain
English

Przykłady użycia - "aine" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishTieto on demokratiajärjestelmän raaka-aine ja pääasiallinen katalysaattori.
Information is the raw material, the principal fuel, of the system of democracy.
FinnishToiseksi, torjunta-aine metyylibromidin käyttö kielletään 18. maaliskuuta 2010.
Secondly, the use of the pesticide methyl bromide will be prohibited as of 18 March 2010.
FinnishElohopean vaarat ovat hyvin tiedossa, ja se on kiistämättä neurotoksinen aine.
The dangers of mercury are well known, its neurotoxicity undisputed.
FinnishJotkut vakuuttavat, että tämä aine on kansan vihollinen numero 1.
Some people are trying to make out that this material is public enemy number one.
FinnishKyseinen aine on hyväksytty ja sitä käytetään erittäin paljon muualla EU:ssa.
Roundup is approved and used extensively in the rest of the EU.
FinnishToriumreaktoreista voidaan todeta, että torium on halkeamiskelvoton aine.
Regarding thorium reactors, thorium is a non-fissile material.
FinnishOn varmistettu, että tämä aine ei palaa Euroopan unioniin.
It has been ensured that this material does not return to the European Union.
FinnishLuonnonmukainenkaan aine ei välttämättä ole terveellistä.
Just because something is natural, it does not necessarily mean it is healthy.
FinnishErityisesti viimeaikainen elintarvikekriisi on osoittanut, ettei ruoka ole mikä tahansa raaka-aine.
In particular, the recent food crisis has shown that food is not just any raw material.
FinnishArvoisa puhemies ja arvoisat kollegat, vesi on kallis raaka-aine.
Mr President, ladies and gentlemen, water is a precious raw material.
FinnishAine on lisättävä, jotta hedelmä ei värjäänny ja hajoa heti.
This has to be added so that the fruit does not immediately discolour and start to rot.
FinnishRikki ei kuitenkaan ole aine, jota haluaisin vapaaehtoisesti niellä.
Now, sulphur is not something I would readily choose to ingest.
FinnishKyseessä on Monsanton valmistama torjunta-aine nimeltä Roundup.
The crop spray is called Roundup and is manufactured by Monsanto.
FinnishKorostan kuitenkin, että näin tulisi menetellä vain silloin, kun korvaava aine on saatavilla.
Let me stress, however, that this should apply only in those cases where a substitute is available.
FinnishItse asiassa ei riitä, että otetaan huomioon, kuinka myrkyllinen tai myrkytön torjunta-aine on.
The fact is, it is not enough only to take account of how poisonous or non-poisonous a pesticide is.
FinnishSe aiheuttaa ympäristöriskin, se on biologisesti kertyvä aine ja sitä on löydetty ihmisen rintamaidosta.
It poses a risk to the environment, is bioaccumulating and has been found in human breast milk.
FinnishJos vodka valmistetaan muista raaka-aineista kuin viljasta tai perunasta, raaka-aine on merkittävä pulloon.
If vodka is made of anything other than grain or potatoes, this must be stated on the bottle.
FinnishAine on siis haitallinen ympäristölle ja terveydelle.
There is therefore a risk to the environment and to human health.
FinnishSe on biologisesti keräytyvä, mikä tarkoittaa, että aine säilyy ympäristössä ja elimistössämme pitkään.
It is bioaccumulative, which means that it stays in the environment and our bodies for a long time.
FinnishArvoisa puhemies, hyvät kollegat, PVC on epäilemättä raaka-aine, jolla on sekä etuja ja haittoja.
Mr President, ladies and gentlemen, there is no doubt that PVC is a material with advantages and disadvantages.