"aina" - angielskie tłumaczenie

FI

"aina" po angielsku

volume_up
aina {przysł.}

FI aina
volume_up
{przysłówek}

Tiedämme, ettemme aina ole vihaisia, aina mustasukkaisia, aina anteliaita.
We know we're not always angry, always jealous, always generous.
Vastustuskyvyttömät eivät ole aina nuoria, eivätkä nuoret ole aina vastustuskyvyttömiä.
The vulnerable are not always the young and the young are not always the vulnerable.
Jäsenvaltiot ovat aina asettaneet rajoja, ja niin tulee aina olemaan.
There are always limits imposed by Member States, and this will always be so.
aina (też: koskaan, yhä, ikinä)
volume_up
ever {przysł.}
Tilanne muuttuu aina vain monimutkaisemmaksi ja kannanotot loistavat poissaolollaan.
These become ever more complex, and decisions are conspicuous by their absence.
(DE) Arvoisa puhemies, EU:n rahoituselimillä on ongelmia, kuten aina.
(DE) Mr President, as ever, the funding bodies of the EU are having some problems.
Se oli vaikeaa erityisesti aina vain mutkikkaampien Venäjän-suhteidemme vuoksi.
It was difficult, particularly because of our ever more complex relations with Russia.
aina (też: ikuisesti, ikiajoiksi)
volume_up
evermore {przysł.} [form.]
I hope to remember them evermore.

Przykłady użycia - "aina" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishMiksi me parlamentin jäsenet annamme neuvoston päihittää itsemme aina uudelleen?
Why do we, Parliament, allow the Council to run rings around us time and again?
FinnishSäädöksen uudelleenarvioinnissa on aina kiinnitettävä huomiota oikeusvarmuuteen.
Legal certainty should be considered whenever a piece of legislation is reviewed.
Finnish(EN) Pohjavesi on arvokas luonnonvara, ja sitä on suojeltava aina kun mahdollista.
Groundwater is a valuable natural asset and must be protected wherever possible.
FinnishTilanne on ollut pääpiirteissään sama aina kun perustamissopimuksia on muutettu.
Essentially, this has been the case every time the Treaties have been amended.
FinnishLisäämme aina uusia aineksia kakkuun, mutta kakkua ei saada koskaan ulos uunista.
We continue to add ingredients to the cake, but the cake never leaves the oven.
FinnishAina kun keskustelen talousarviosta, en voi olla mainitsematta maatalousmenoja.
Whenever I discuss the budget, I cannot help but mention agricultural spending.
FinnishOnko kyse aina lainoista, jolloin joka sentti maksetaan korkojen kera takaisin?
Are we actually talking about loans, where every cent is paid back with interest?
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, olen aina vastustanut EU:n sekaantumista puolustusasioihin.
Madam President, I have consistently opposed EU meddling in the defence sphere.
FinnishArvoisa puhemies, tekijän nimi mainitaan aina tarkistusten esittämisen yhteydessä.
Madam President, whenever amendments are tabled, the name of the author is given.
FinnishEnsiksikin aina on kyse uudesta rahastosta, jolloin yksi vuosi aina menetetään.
Firstly, we have a new fund each time, which means that each time, we lose a year.
FinnishMe tiedämme, kuten Medina Ortega juuri totesi, ettei todellisuudessa näin aina ole.
We know, as Mr Medina Ortega has just said, that this is not, in fact, the case.
FinnishOlen erityisesti sitä mieltä, että turvallisuuden pitäisi olla aina ensisijaista.
In particular, I believe that safety has to override all other considerations.
FinnishVaikutelma on kuitenkin se, että jotkut ihmiset eivät ehkä aina hoida tehtäviään.
But one gets the feeling that some people sometimes are not doing their stuff.
FinnishOlemme aina korostaneet, että kaasuala on epätavallinen. Politiikka turmelee sitä.
This would not have done us any good, and indeed it is not doing us any good now.
FinnishItse asiassa EU:n suuntaa ja politiikkaa koskeva keskustelu on aina käynnissä.
In fact, the discussion on the EU’s course and policy will be a permanent fixture.
FinnishJos jätämme asiat aina puolitiehen, ääriryhmät saavat vain lisää vaikutusvaltaa.
If we keep stopping half way, we just give the extremists room to manoeuvre.
FinnishVarmista, että valitset tulostimen Tulosta-valintaikkunasta aina, kun tulostat.
Make sure that you select your printer in the Print dialog box each time you print.
Finnish(DE) Arvoisa puhemies, Euroopan kansalaiset tulevat aina vain levottomammiksi.
(DE) Madam President, the people of Europe are becoming more and more anxious.
FinnishJäsen Fatuzzo, kiitos nerokkaasta tavastanne kääntää puhe aina lempiaiheeseenne.
Thank you, Mr Fatuzzo, for an ingenious method of introducing your favourite subject.
FinnishTulevaisuuteen kohdistuviin arvioihin liittyy tietenkin aina riskejä ja epävarmuutta.
Obviously, any forward-looking assessment is subject to risks and uncertainties.