"aikuisten" - angielskie tłumaczenie

FI

"aikuisten" po angielsku

EN
FI

aikuisten {przymiotnik}

volume_up
aikuisten
Nykyisin papin lisäksi kaikkien aikuisten olisi opiskeltava aikuisvuosinaan.
In these days not only the priest, but all adults should learn during their adult years.
Aikuisten tupakankulutuksen taso on Ruotsissa 19 prosenttia.
Sweden's rate of adult tobacco consumption is 19%.
Aikuisten kantasoluja koskevan tutkimuksen osalta on saavutettu lupaavaa ja maininnan arvoista edistystä.
Adult stem cells are a promising development, worthy of mention.

Przykłady użycia - "aikuisten" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishLapsisotilaita käytetään runsain mitoin väärin aikuisten pahoihin tarkoituksiin.
Child soldiers are abused on a large scale to pander to the malafide interests of adults.
FinnishMe varmistamme alaikäisten ja nuorten aikuisten suojelun useilla alueilla.
We ensure the protection of minors and young adults in many different ways.
FinnishAikuisten on liitettävä oppiminen osaamiseensa, kokemuksiinsa ja kulttuuritaustaansa.
Adults need to connect learning to their knowledge, experience and cultural background.
FinnishTällä seurannalla on saatava tietoja sekä aikuisten että lasten makeutusaineiden saannista.
This monitoring has to provide data on intake both by adults and by children.
FinnishOlen muuten sitä mieltä, että ei vain lasten vaan myös aikuisten pitäisi juoda enemmän maitoa.
In fact, I think that not only children but adults too should drink more milk.
FinnishTuona päivänä syytetty kuuli ihmisten rukoilevan henkensä puolesta ja aikuisten miesten itkevän.
That day, the accused heard people pleading for their lives and grown men crying.
FinnishSama tuloshan voidaan saavuttaa käyttämällä aikuisten kantasoluja.
We have the alternative of using human stem cells to achieve the same result.
FinnishJos tämä tapahtuu aikuisten kesken, se ei ole rangaistavaa. Minusta se on inhottavaa.
When this takes place among adults it is not a criminal offence.
FinnishKuumeen laskiessa he voivat levätä ja liittyä jälleen aikuisten seuraan.
When the fever subsides, they may rest and rejoin the grown-ups.
FinnishItse asiassa HIV-tartuntojen yleisyys on 1,3 prosenttia aikuisten kohdalla.
In fact, the HIV prevalence rate is 1.3 percent among adults.
FinnishJokainen teini-ikäisen suorittama rikos on tulosta aikuisten opetusjärjestelmän epäonnistumisesta.
Every crime perpetrated by a teenager is the result of an educational failure by adults.
FinnishNäiden lasten ja aikuisten huomiotta jättäminen on selkeästi syrjintää.
To ignore these children and adults is clearly discrimination.
FinnishSuuremmilta lapsilta on lisäksi kiellettävä aikuisten turvavöiden käyttö.
It must no longer be permissible for larger children to be secured using the belt intended for adults.
FinnishAikuisten lisäksi suuri osa eurooppalaisista nuorista muuttaa ja asettuu asumaan toisiin maihin.
Together with adults, a large proportion of young people in Europe move and re-establish elsewhere.
FinnishOn tärkeää, että nuorten kanssa käydään vuoropuhelua vakavasti, niin kuin aikuisten kanssa.
It is important that the dialogue with young people should be conducted seriously, as it is with adults.
FinnishOppimisen aikuisten ja lasten välillä pitäisi olla molemminpuolista.
Learning between grown ups and kids should be reciprocal.
FinnishTyö ei ole vain aikuisten asia, eikä sen tarvitse olla tylsää!
Work is not just for adults, and it doesn’t have to be boring!
FinnishHaluan korostaa, että kertomuksessa käsiteltiin aikuisten ja lasten elintarvikelisäaineiden kulutusta.
I want to underline the point that it covered consumption of food additives by adults and children.
FinnishKöyhyys estää sekä lasten että aikuisten koulunkäynnin.
Poverty prevents both children and adults from going to school.
FinnishSiksi meidän on edistettävä aikuisten elinikäistä oppimista.
That is why we must promote lifelong learning for adults.