"aikomukset" - angielskie tłumaczenie

FI

"aikomukset" po angielsku

FI

aikomukset {liczba mnoga}

volume_up
aikomukset (też: aikeet)
Komission aikomukset ovat Lissabonin strategian tavoitteiden vastaisia.
The Commission's intentions are contrary to the objectives of the Lisbon Strategy.
(RO) Toisinaan hyvät aikomukset johtavat huonoihin seuraamuksiin.
(RO) Sometimes the road to hell is paved with good intentions.
   – Arvoisa puhemies, puheenjohtaja Barroson aikomukset ovat varmasti viattomia.
   – Mr President, Mr Barroso's intentions are certainly innocent.

Przykłady użycia - "aikomukset" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishJos toimitusjohtaja on konna, jolla on rikolliset aikomukset, säännöistä ei ole apua.
If the managing director is a scoundrel with criminal intent, rules do not help.
FinnishOlisin mielelläni kuullut komission aikomukset asian suhteen.
I would be interested in hearing the Commission's plans on this score.
FinnishAikomukset on tehty selviksi, ja nyt on aika ryhtyä toimiin.
Enough of statements of intent; now is the time for action.
FinnishKaikki aikomukset eurooppalaisen turvallisuuspolitiikan saavuttamiseksi ovat tähän mennessä osoittautuneet harhakuvitelmiksi.
All efforts to forge a European security policy have so far remained wishful thinking.
FinnishMonimutkaiset prosessit ja korkeat hinnat saattavat joissakin tapauksissa jopa lannistaa aikomukset projektin käynnistämiseksi.
Sometimes the complicated procedures and high prices even discourage starting a project.
FinnishMitkä ovat komission aikomukset jatkon suhteen?
What does the Commission intend to do thereafter?
FinnishTilanne on se, että tähän mennessä aikomukset siirtää rahtiliikennettä maanteiltä rautateille ovat olleet pelkkiä puheita.
It is also the case that, hitherto, lip service alone has been paid to moving freight traffic from road to rail.
FinnishToivon, että komissio on tarpeeksi rohkea kohdatakseen tämän ongelman ja voittaakseen Yhdysvaltojen laittomat aikomukset.
I hope that the Commission has the courage to tackle this problem and to rout the illegal designs of the United States.
FinnishTässäkin aikomukset ovat selvät: päästölupien kauppajärjestelmien yhteensopivuuden ja vuorovaikutuksen edistäminen.
Even here, it is clear what the intention is: promoting the compatibility and interaction of emission licence-trading regimes.
FinnishSNP kuitenkin kyseenalaistaa tämänhetkiset Yhdysvaltain ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitusten julistamat sotaiset aikomukset.
However, the SNP questions the clarity of the present war aims as enunciated by both the US and British Governments.
FinnishEn halua, että tässä esittämäni aikomukset tulkitaan väärin ja sanotaan: " Nämä parlamentin edustajat ovat nykyaikaa ja tutkimusta vastaan" .
I would not like people to be able to misinterpret my words here, and say: ' These MEPs are against modernity and against research' .
FinnishTorjumme sen vuoksi ilman muuta YMP: n varojen uudelleen kansallistamisen, samoin kuin jo useaan otteeseen esiin tulleet aikomukset vähentää noita varoja.
Therefore, we reject outright the proposal to renationalise CAP funding and the proposals to introduce a degressive approach.
FinnishHuolestuneisuus johtuu kunnianhimon puutteesta, joka estää kaikki aikomukset ja tavoitteet uudistaa talouksiamme niiden tarvitsemalla tavalla.
This concern comes in the face of a lack of ambition which is, to all intents and purposes, hindering the necessary modernisation of our economies.
FinnishKaikki hyvät aikomukset laatia ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatua koskevia normeja olisivat turhia, jos unohtaisimme tämän valtioiden välisen yhteistyön.
Any attempt to establish standards relating to the quality of water intended for human consumption will be futile if cooperation between Member States is not ensured.
FinnishHyväksyn varauksettomasti direktiivissä esitetyt aikomukset ja tavoitteet, mutta haluan ottaa esiin joitakin ehdotuksessa olevia puutteita, jotka voidaan vielä korjata.
Although I wholeheartedly approve of the intention and goals set in the directive, I should like to point out certain shortcomings of the proposal that could be overcome.
FinnishTe olette kertonut meille tieteellisen komitean mielipiteen ja neuvoston aikomukset, mutta mitä komissio on valmistautunut tekemään, milloin ja miten?
You have told us what the Scientific Steering Committee thinks and what the Council intends to do, but what action is the Commission prepared to take, when is it going to act and how will it do so?