"ääni" - angielskie tłumaczenie

FI

"ääni" po angielsku

volume_up
ääni {rzecz.}

FI ääni
volume_up
{rzeczownik}

ääni (też: audio)
volume_up
audio {rzecz.}
Nykyään käytetään satoja ääni- ja kuvasignaalin pakkauksenhallintamenetelmiä.
There are hundreds of audio and video codecs in use today.
Valmistaudu kokemaan erinomainen PC:n ääni Beats Audion ansiosta.
Prepare yourself for some great-sounding audio on your PC from Beats Audio.
Ultralaajakaistainen digitaalinen ääni tuo ääneen tarkkuutta.
The ultra-wideband digital audio reproduces sound accurately.
volume_up
voice {rzecz.}
Jos haluat valita toisen äänen, napsauta haluamaasi ääntä Valitse ääni -ruudussa.
To select a different voice, click the voice you want to use in the Select Voice box.
Jokainen ääni yhteiskunnassa on tärkeä, mutta vain yhtenäinen ääni voi todella muuttaa asioita.
Every voice in society matters, but only a united voice can make a real difference.
Tarvitaan voimakas ja yhtenäinen Euroopan ääni Iranin kansalaisten oikeuksien puolesta.
A powerful, united European voice for the rights of the Iranian people.
ääni (też: äänestys)
volume_up
vote {rzecz.}
Äänestäminen mietintöä vastaan on selkeästi ääni toissijaisuuden lisäämisen puolesta.
A vote against this report is an emphatic vote in favour of increased subsidiarity.
Irlannin äänestystulos on selvä ääni Euroopan puolesta.
The Irish vote is a definite vote in favour of Europe.
Euroopan parlamentilla on vain lausunnon antava ääni.
The vote of the European Parliament is purely consultative.
ääni (też: lahti, vuono, koetin, sondi)
volume_up
sound {rzecz.}
Avaa Ääni napsauttamalla Käynnistä-painiketta , ja valitse sitten Ohjauspaneeli.
Open Sound by clicking the Start button , and then clicking Control Panel.
Kirjoita hakuruutuun ääni ja valitse sitten Ääni.
In the search box, type sound, and then click Sound.
Jos haluamasi ääni ei ole luettelossa, etsi ääni valitsemalla Selaa-painike.
If the sound you want to use isn't listed, click Browse to locate it.
ääni (też: äänensävy, nuotti, tooni)
volume_up
tone {rzecz.}
Kummastakin kaiuttimesta pitäisi kuulua ääni.
You should hear a tone coming through each speaker.
Saattaa olla, etteivät matalalla taajuudella lähetetty kova ääni häiritse näitä eläimiä.
It may well be that intense tones transmitted at low frequency do disturb these creatures.

Przykłady użycia - "ääni" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

FinnishMielestäni ääni pitäisi säätää kovemmalle, että voisimme ainakin kuulla teidän äänenne.
My feeling is that the volume needs to be a bit higher if we are to hear you.
Finnish"Vox populi, vox dei" (kansan ääni, Jumalan ääni), vaikka työjärjestys ei sitä sallisikaan.
"Vox populi, vox dei" - even if the Rules of Procedure make no provision for that.
FinnishIrlannin "kyllä"ääni Lissabonin sopimukselle on Euroopalle hyvä uutinen.
in writing. - An Irish 'yes' to the Lisbon Treaty is good news for Europe.
FinnishToiseksi merivoimien suurtehokaikuluotaimista lähtevä ääni ulottuu laajoille alueille.
Secondly, the sounds associated with high-intensity naval sonars extend over large areas.
FinnishKukin kirjasto voidaan optimoida tietylle tiedostotyypille, kuten ääni- tai kuvatiedostoille.
Each library can be optimized for a certain file type (such as music or pictures).
FinnishVain yksi ääni esitettiin vastaan.
Mr Corbett's amendment did not succeed in the Committee on Constitutional Affairs.
FinnishSaattaa olla, etteivät matalalla taajuudella lähetetty kova ääni häiritse näitä eläimiä.
It may well be that intense tones transmitted at low frequency do disturb these creatures.
Finnish[Taputusta] Niiden ääni kovenee, kovenee, kovenee, oikein lujaksi, aivan meidän kohdallamme.
[Clapping] And they're getting louder, louder, louder, like really loud, right over us.
FinnishTyhjä ääni tarkoittaa vain sitä, että teksti on tietyiltä osiltaan puutteellinen ja epämääräinen.
It simply means that the text is inadequate on some points and ambiguous on others.
FinnishNaisten ääni puuttuu kuitenkin tärkeitä päätöksiä ja painotuksia tehtäessä.
But the voices of women are absent when it comes to taking key decisions and setting priorities.
FinnishSekä YK että EU ovat tärkeä ääni kansainvälisessä keskustelussa.
Both the UN and the EU are important voices in the international debate.
FinnishNiissä on usein pienet kaiuttimet, joiden toistama ääni on melko vaimea.
This is particularly important for laptops, which often have small speakers that can be hard to hear.
FinnishMiten voimme varmistaa, että 500 miljoonan Euroopan unionin kansalaisen ääni kuuluu voimakkaana ja selvänä?
How can we ensure that the voices of 500 million Europeans are heard loud and clear?
FinnishOn tärkeää, että tavallisen kansalaisen ääni tulee kuulluksi tässä istuntosalissa ja komissiossa.
It is important that ordinary citizens' voices are heard in this Chamber and by the Commission.
FinnishVoit hyödyntää viestinnässä ääni- ja videoyhteyksiä sekä pikaviestintää miltei mistä tahansa käsin.
Ability to focus more on your business and less on your technology
FinnishNyt on uhattu sillä, että sanomalehdet, jotka ovat maan viimeinen vapaa ääni, lakkautetaan.
The latest threat is that the newspapers - the only free voices left in the country - are to be closed down.
FinnishNyt, kun tästä yrityksestä on tullut yksi jättiläisistä, Bill Gatesin edunvalvojilla on aivan eri ääni kellossa.
Now that his firm is one of the giants, his lobbyists tell an entirely different story.
FinnishSäädä äänenvoimakkuus tai mykistä ääni kätevillä säätimillä.
Adjust volume or mute on the fly with handy inline controls.
FinnishKuuntele sitten, miltä kukin valikoiman ääni kuulostaa, valitsemalla Testi.
In the Program Events list, click different events, and then click Test to hear how each one sounds in that scheme.
FinnishKristallinkirkas ääni. Sisäinen yksisuuntainen mikrofoni, jossa kohinan poisto.