"tydelighed" - angielskie tłumaczenie

DA

"tydelighed" po angielsku

EN

DA tydelighed
volume_up
{en}

tydelighed (też: klarhed, overskuelighed)
volume_up
clarity {rzecz.}
Opportunisme indadtil har fået overhånd over tydelighed og en ansvarlig politik.
Domestic opportunism has prevailed over clarity and responsible policy in this case.
Alle involverede parter er, når alt kommer til alt, tjent med politisk tydelighed.
Political clarity is something from which, ultimately, all parties involved benefit.
For det fjerde er der større tydelighed omkring rettighederne ved sygdom i udlandet.
Fourthly, there is more clarity regarding the rights of people who fall ill abroad.

Przykłady użycia - "tydelighed" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

DanishJeg siger endnu en gang med al tydelighed: Heller ikke vi som Parlament kan kun kræve.
I would say quite clearly once again: we in Parliament cannot simply make demands.
DanishDe har med al ønskelig tydelighed vist, at de agter at bibeholde den kompetence.
They have shown all too clearly that it is a competence that they are determined to retain.
DanishTydelighed og detaljer er efter vores mening bestemt ikke det samme.
Mr President, transparency and details are two different things in our view.
DanishResultaterne viser med al tydelighed, at en veluddannet kabinebesætning udgør forskellen.
The results show clearly that trained cabin crew make the difference.
DanishJeg mener derfor, at der må komme tydelighed med hensyn til denne juridiske status.
In my view, therefore, this legal status needs to be clarified.
DanishHele sagen viser med al tydelighed, hvad det mener med konkurrence i det indre marked.
The whole affair illustrates exactly what it means by competition on the single internal market.
DanishDet viser med al tydelighed, at der er noget galt med systemet.
This makes it abundantly clear that something is not right with the system.
DanishJeg vil gerne sige med al tydelighed: Uden vedtægter er det hele ikke andet end en torso.
I tell you clearly: without a Statute for Members, we only have the bare bones of a proposal.
DanishDet viste med al tydelighed, hvor tåbeligt systemet var, men der er stadig en række fejl.
That showed the total folly of the system, but the flaws persist.
DanishDet serbiske folk har med al tydelighed besluttet sig for en ny start med nye politiske ledere.
The Serbian people voted clearly in favour of a new beginning with new political leaders.
DanishDer findes dog også undtagelsesområder, og dem må vi også komme ind på med al tydelighed.
However, there are exceptions too and we also need to have a clear picture when we address these.
DanishDen offentlige mening i Europa peger med bemærkelsesværdig tydelighed på, hvad der forventes.
European public opinion is remarkably clear about what it wants.
DanishDette viser os med al tydelighed de forbindelser, der binder os sammen.
This brings home the connections which bind us together.
DanishDet illustrerer med al ønskelig tydelighed, hvad der ville ske, hvis flere lande fulgte Sveriges eksempel.
This gives a snapshot of what will happen if several other countries follow Sweden's example.
DanishValgsuccesen viste med stor tydelighed, at terrorismen har lidt nederlag i Afghanistan.
Our infrastructure was almost totally destroyed, our communities devastated and our state institutions crippled.
DanishDen skulle for mange år siden have taget initiativ til at skabe tydelighed.
Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, I should like to congratulate Mr Blokland on his sound, clear report.
DanishDet skal vi også sige til interessegrupperne med al tydelighed.
We must also make this clear to the lobby groups.
DanishAlle undersøgelser viser med tydelighed, at lange arbejdsuger er skadelige for både sikkerhed og sundhed.
It opens the way to social dumping, whereby countries can pick and choose which rules they want to follow.
DanishDen tydelighed, som dette skaber om de gensidige forpligtelser kommer jo kun et effektivt samarbejde til gode.
The precise definition of mutual obligations can only strengthen the effectiveness of that cooperation.
DanishDet skal siges med al tydelighed, og jeg ville have været den første til at støtte et sådant mistillidsvotum.
That must be said quite clearly, and I would be the first person to support such a vote of no confidence.

Pozostałe hasła