"slå sig" - angielskie tłumaczenie

DA

"slå sig" po angielsku

EN

DA slå sig
volume_up
{czasownik}

slå sig (też: ekse, giver sig, gøre skæv)
volume_up
to warp {czas.}

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "slå sig"

slå rzeczownik
English
slå czasownik
slå
English
sig zaimek

Przykłady użycia - "slå sig" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

DanishHvis de store lande gerne vil optræde fælles, må de slå sig sammen i en fælles stat.
If the large countries want to act jointly, they must merge to form a common state.
DanishAt slå sig ned i et af Unionens lande er altid et sandt forhindringsløb.
The act of settling down in an EU country still represents a real obstacle course.
DanishLad mig slå fast: Det drejer sig ikke kun om, hvorvidt det er mit ansvar eller ej.
By definition, whether or not this is my responsibility is not at issue.
DanishDen eneste udvej for dem er at slå sig sammen og optrappe kampen mod denne politik.
The only way out is for them to join forces and step up their fight against this policy.
DanishDe har besluttet Dem for at opfordre landet til at slå sig sammen med os.
For a start, most of the territory of Turkey is not in Europe.
DanishDer vil simpelthen være skriveborde, hvor pressefolk kan slå sig ned.
There would simply be desks where the press agencies can work.
DanishSåledes kan en persons ankomst betyde, at 15 andre personer kan slå sig ned sammen med vedkommende.
This means that if just one person comes in almost fifteen more will be able to settle with them.
DanishDen algeriske regering synes ikke altid i stand til at slå bro mellem sig og vigtige dele af samfundet.
The Algerian Government does not always seem able to make bridges to large sections of the public.
DanishKan vores borgere reelt slå sig ned i andre EU-medlemslande forholdsvis ubureaukratisk?
Can our citizens really, for example, settle in other EU Member States without getting too tangled up in red tape?
DanishHver som falder på denne Sten skal slå sig sønder; men hvem den falder på ham skal den knuse.
Whosoever shall fall upon that stone shall be broken; but on whomsoever it shall fall, it will grind him to powder.
DanishSituationen er nu den, at franske borgere frit kan slå sig ned i Nederlandene, hvis de kan forsørge sig selv.
At present a French citizen can settle freely in the Netherlands, as long as he can support himself.
DanishOg den som falder på denne Sten skal slå sig sønder; men hvem den falder på ham skal den knuse.
And whosoever shall fall on this stone shall be broken: but on whomsoever it shall fall, it will grind him to powder.
DanishDe europæiske borgere vil ikke slå sig til tåls med noget mindre end en livskvalitet, der gavner dem som mennesker.
European citizens will not settle for any less than a quality of life which befits them as human beings.
DanishEn EU-borger kan slå sig ned og tage arbejde overalt.
An EU citizen can go out and get work anywhere.
DanishBarroso har heldigvis ikke ladet sig slå ud af det stormløb, der har fundet sted, især inden for den seneste uge.
In fairness, Mr Barroso has responded: he has made changes and has moved some way towards meeting some of those concerns.
DanishI morgen kan det parti blive den dominerende kraft i Knesset og slå sig sammen med andre kræfter fra centrum og venstre.
Tomorrow, that party may be the dominant force in the Knesset and join with other forces from the centre and the left.
DanishTre uger er længe nok til, at kalve kan slå sig til ro og til, at mange helbredsproblemer kan undersøges og behandles.
Three weeks is a sufficient period for the calves to settle down and for any health problems to be recognized and treated.
DanishDen guineanske regering bør lade disse ofre slå sig ned i områder, som ligger langt fra, hvor der kæmpes, langt fra grænserne.
The Guinean Government must allow the victims to settle in areas that are further from the fighting and the borders.
DanishDe har til formål at øge mulighederne for, at en advokat fra ét medlemsland kan slå sig ned i et andet.
The purpose of these amendments is to increase the opportunities for a lawyer of one Member State to establish himself in another Member State.
DanishFærre og færre mennesker ønsker at slå sig ned som landmænd, specielt når man kan finde mere lønsomt arbejde andre steder.
Fewer and fewer people are attracted to farming as a way of life, particularly when more rewarding work is available elsewhere.