"overrække" - angielskie tłumaczenie

DA

"overrække" po angielsku

DA overrække
volume_up
[overrækker|overrakte] {czasownik}

overrække (też: give, skænke, tildele)

Przykłady użycia - "overrække" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

DanishHvis han tillader mig det, vil jeg om lidt overrække ham et eksemplar af undersøgelsen.
If he will allow me, I will shortly be handing him a copy of the investigation.
DanishEfter denne indledende bemærkning vil jeg imidlertid gerne overrække nogle blomster.
After that introductory comment, may I also hand out a few bouquets.
DanishJeg har medbragt et sammendrag af disse undersøgelser, og jeg vil overrække kommissæren dem.
I have with me some summaries of these studies and I will hand them over to the Commissioner.
DanishJeg vil gerne overrække den til parlamentsformanden.
I should very much like to hand it over to the President of Parliament.
DanishJeg kan ikke overrække ordføreren nogen gratulationer.
DanishVi beder Dem om at besøge os i vores fædreland, Cuba, for at overrække prisen for samvittighedsfriheden i den nærmeste fremtid.
In particular, we could bring you together with our compatriot Oswaldo Payá Sardiñas, the Cuban awarded in the prize in 2002.
DanishVi vil overrække kondolancebogen til hans familie ved mindegudstjenesten, der finder sted i Derby Cathedral den 29. januar.
We will be presenting this book of condolence to his family at his memorial service, which will take place at Derby Cathedral on 29 January.
DanishFormandskabet vil også overrække de kinesiske myndigheder en liste over enkeltsager, hvor det agter at give udtryk for sin bekymring.
The presidency will also present to the Chinese authorities a list of individual cases on which it intends to express its serious concern.
DanishSom sædvanlig vil Kommissionen overrække Rådet et forslag til en fælles holdning, og Rådet vil fastlægge Unionens fælles holdning i forbindelse med forhandlingerne.
As usual, the Commission will make a proposal for a common position to the Council, and the Council will establish the Union's common position for the negotiations.
DanishVi inviterede for et par måneder siden præsident Chen Shui-bian hertil for at overrække ham den liberale frihedspris, men han fik ikke noget visum af de franske myndigheder.
A few months ago, we invited President Chen Shui-bian here to award him the Liberal International Freedom Prize, but the French authorities would not give him a visa.
DanishJeg håber og forventer, at den nederlandske udenrigsminister i morgen vil være rede til at overrække vor resolution i Haag, når den kinesiske udenrigsminister Quin Quichen er der.
I hope and expect that the Dutch Foreign Minster will be prepared to submit our resolution tomorrow in The Hague, when the Chinese Foreign Minister Qian Qichen is present.
DanishDesuden vil Kommissionen udarbejde en omfattende rapport om gennemførelsen af dens målsætninger - inddelt efter politiske områder - og overrække den til Rådet og Parlamentet.
The Commission will also draw up a comprehensive report on the realisation of its objectives - broken down by policy area - and will forward it to the Council and to Parliament.