"naboland" - angielskie tłumaczenie

DA

"naboland" po angielsku

DA naboland
volume_up
{et}

naboland
Dette er en fornærmelse mod vælgerne i mit naboland, som jeg ikke kan være med til.
This is a smear on the voters in my neighbouring country which I cannot condone.
Det skal vi have mod til at sige til dette venskabelige naboland.
We must pluck up the courage to tell this friendly neighbouring country as much.
De bor i et land og arbejder i et andet, et naboland.
They live in one country and work in another, a neighbouring country.

Przykłady użycia - "naboland" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

DanishHr. formand, vi er enige om kritikken af den bekymrende udvikling i vores naboland.
The situation in Belarus is too delicate to be used as a political football.
DanishI Sudeterlandet koster landbrugsjord 10 % af prisen i det tyske naboland.
In the Sudetenland agricultural land costs 10 % of the price in neighbouring Germany.
DanishDet er naboland til Letland, Litauen og Polen og dermed til det udvidede EU.
It is a neighbour of Latvia, Lithuania and Poland, of the enlarged EU.
DanishI øvrigt, hr. formand, støtter Grækenland sit naboland af hele sit hjerte.
For the rest, Greece wholeheartedly supports its neighbouring state.
DanishNetop i Ægæerhavet er der som bekendt hele tiden problemer med et naboland til Grækenland.
In the Aegean, as we all know, there are repeated problems with one of Greece's neighbours.
DanishI Egypten, et naboland til EU, er der dødsstraf for at konvertere fra islam til kristendommen.
In Egypt, a neighbour of the EU, converting from Islam to Christianity is punishable by death.
DanishJeg tænker også på det store naboland, Iran, som ikke kan være upåvirket af situationen i Irak.
I am also thinking of its large neighbour, Iran, which cannot remain unaffected by the situation in Iraq.
DanishSom umiddelbart naboland er vi i Østrig særlig berørt af den planlagte risikoreaktor.
As immediate neighbours of the Czech Republic, we in Austria are particularly affected by the planned high-risk reactor.
DanishFru formand, det er en præcis beskrivelse af, hvad vores naboer i et naboland har fået af et medlem af Dumaen.
It has been best described by the former member of the Duma and noted businessman, Konstantin Borovoy.
DanishEr det virkelig alt, hvad EU kan gøre for at forsvare tankefrihed og pressefrihed i et naboland?
Within this context European Union support is a vital necessity, but it is insufficient, late and therefore has little effect.
DanishVäyrynens klare betænkning understreger betydningen af Unionens forbindelser med det fremtidige naboland Ukraine.
The clear report by Mr Väyrynen underlines the importance of the EU's relations with its future neighbour, Ukraine.
DanishUkraine bliver snart EU ' s naboland.
DanishVi kan ikke få en god jul, og vi kan ikke have god samvittighed, hvis vi ikke anerkender, hvad der sker i vores tætte naboland.
Russia, furthermore, is engaged in the genocide of a nation, which is something that is not happening even in Belarus.
DanishI nogle måneder har Tyrkiet besat en del af dette suveræne naboland, uden at det egentlig kritiseres særlig meget.
Turkey has been occupying part of this neighbouring sovereign country for several months now, without very much criticism being heard.
DanishDer findes altså en energiklemme, der ikke kun gælder for Moldova, men også dets naboland Ukraine, måske også Hviderusland.
There is therefore a stranglehold on energy that does not just affect Moldova but also its neighbour, Ukraine; and Belarus, too, for that matter.
DanishVi må vedblive at gøre opmærksom på disse åbenlyse krænkelser af vores demokratiske værdier i dette EU-naboland.
The authorities are trying their level best to make life for the opposition as difficult as possible and they also have more than halved the election campaign period.
DanishI medgang og modgang er Belarus et EU-naboland med omfattende historiske, kulturelle og sociale bånd til det udvidede EU.
The state media conducted an extensive campaign in favour of the incumbent political forces, whilst portraying the opposition in overwhelmingly negative terms.
DanishDe ønsker i stedet en genopretning og yderligere udbygning af de bedste venskabelige forbindelser og økonomiske kontakter med vores naboland Tyrkiet.
Instead, they seek to restore and further develop the best possible friendly relations and economic contacts with our neighbour Turkey.
DanishMalplaceret, fordi den kommer fra en regering, som i to år har været forviklet i en vanvittig grænsekrig med et naboland, Eritrea.
Misplaced because this statement is made by a government which has been embroiled in an absurd war over borders with its neighbour, Eritrea, for two years now.
DanishJeg håber derfor, at Tyrkiet også opfatter dette punkt 50 som en ekstra opmuntring til sammen med dets naboland Armenien at se kendsgerningerne i øjnene.
I therefore hope that Turkey will interpret this paragraph 50 as an extra incentive, together with its neighbour Armenia, to face up to the facts.

Pozostałe hasła