"menneske" - angielskie tłumaczenie

DA

"menneske" po angielsku

DA menneske
volume_up
{et}

menneske
volume_up
man {tylko l.p.}
Det første Menneske var af Jord jordisk; det andet Menneske er fra Himmelen.
The first man is of the earth, earthy: the second man is the Lord from heaven.
Thi efterdi Død kom ved et Menneske er også dødes Opstandelse kommen ved et Menneske.
For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead.
Thi hvilket Menneske ved hvad der er i Mennesket uden Menneskets Ånd som er i ham?
For what man knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him?
menneske
volume_up
human {rzecz.}
Indvandrerne må sikres de rettigheder, ethvert menneske har krav på.
Immigrants must be guaranteed the rights to which every human being should be entitled.
Intet menneske er illegalt, og man kan slet ikke se, om et menneske er illegaliseret eller ikke.
No human being is illegal, and one cannot possibly tell whether or not a human being is in an illegal situation.
Hvilke procedurer skal følges, hvis der findes en sygdom, som overføres fra menneske til menneske?
What procedures are followed if a pathogen is found that is capable of human-to-human transmission?
menneske
Indvandrerne må sikres de rettigheder, ethvert menneske har krav på.
Immigrants must be guaranteed the rights to which every human being should be entitled.
Som det tredje og vigtigste kender man stadig ikke til tilfælde af smitte fra menneske til menneske.
Third, and most important, there is still no known case of transmission from human being to human being.
Intet menneske er illegalt, og man kan slet ikke se, om et menneske er illegaliseret eller ikke.
No human being is illegal, and one cannot possibly tell whether or not a human being is in an illegal situation.

Przykłady użycia - "menneske" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

DanishHr. formand, et menneske, som ikke er nysgerrigt, begiver sig ud på aldringens vej.
Mr President, a lack of curiosity is an indication that a person is growing old.
DanishEgentlig er han jo et meget positivt menneske, alle tilhørere var forbavsede.
Really he is a very positive person indeed, and all his listeners were astonished.
DanishAlt, hvad der kan gøres for at redde livet også for et enkelt menneske, bør gøres.
Everything that can be done to save the life of a single person must be done.
DanishEt ungt menneske, der ikke er udsat for fristelsen, vil kunne undgå afhængighedsfælden.
A young person who is not subject to temptation can avoid the trap of addiction.
DanishEthvert sprog, et menneske tilegner sig, giver ham adgang til et større kulturrum.
Every language a person learns gives him or her access to a larger cultural dimension.
DanishFor det tredje er sådanne systemers indvirkning på det enkelte menneske ikke klar.
Thirdly, the implications of such systems for individuals are not clear.
DanishHvert enkelt menneske, der dør eller lider som følge af ulykken, er et for mange.
Every individual person who dies, or suffers as a result of the accident, is one too many.
DanishSygdomme, som et menneske, med passende opmærksomhed og omsorg, kan leve med.
Ailments which, with proper attention and care, a person can live with.
DanishHvor tilbringer et menneske de vigtigste år i sin socialiseringsproces?
Where does a person spend the most important years of the social integration process?
DanishHr. formand, ethvert menneske skylder ethvert andet menneske at anerkende hans værdighed.
Mr President, everyone owes it to everyone else to respect their dignity.
DanishIntet menneske på kloden - ingen terrorist, ingen som helst - bør være uden rettigheder.
No one on this earth – no terrorist, no one – should be without rights.
DanishDisse problemer skyldes en hedonistisk og utilitaristisk holdning til det enkelte menneske.
A hedonistic and utilitarian approach to individuals lies at the root of such problems.
DanishOg hvad der er endnu værre, vi støtter en tobak, som intet menneske i Europa vil ryge.
Even worse, we produce tobacco that no-one in Europe wants to smoke.
DanishHvad er synligt for et ungt menneske i dag som investering i fremtiden?
What can a young person today identify as an investment in the future?
DanishJeg ved, at det er vanskeligt at formidle en ideel værdi og en dyd til et andet menneske.
I know it is difficult to impart ideals and virtue to another person.
DanishDer er i øvrigt heller ikke noget filter, der kan erstatte et rigtigt menneske.
Also, please note that no filter can replace a watchful eye.
DanishHvad er det for en slags menneske, skolen skaber, og til hvilket samfund?
What type of person do schools mould and for what sort of society?
DanishFru formand, selv et roligt og moderat menneske som mig mister tålmodigheden til sidst.
Madam President, there is a limit to the patience even of calm, restrained people like myself.
DanishHele denne debat bør frem for alt tage udgangspunkt i hensynet til det enkelte menneske.
It is therefore now essential for the Member States to organise themselves at European level.
DanishAt forbyde friheden til at dræbe et andet menneske med narkotika er fuldstændig legalt.
To forbid the freedom to kill someone by drugs is perfectly legal!