"mand" - angielskie tłumaczenie

DA

"mand" po angielsku

DA mand
volume_up
{en}

mand
volume_up
man {rzecz.}
Hidsig Mand vækker Strid vredladen Mand gør megen Synd.
An angry man stirreth up strife, and a furious man aboundeth in transgression.
John Hume har altid været en retfærdig mand, men ikke nødvendigvis en selvretfærdig mand.
John Hume was always a righteous man but not necessarily a self-righteous one.
Ej heller er jo Mand skabt for Kvindens Skyld men Kvinde for Mandens Skyld.
Neither was the man created for the woman; but the woman for the man.
volume_up
husband {rzecz.}
Flora Brovinas mand er gæst hos serbiske kvinder i Beograd.
Flora Brovina's husband is the guest of Serbian women in Belgrade.
Så døde Elimelek No'omis Mand og hun sad tilbage med sine to Sønner.
And Elimelech Naomi's husband died; and she was left, and her two sons.
Hendes Mand fulgte hende grædende lige til Bahurim; her sagde Abner til ham: "Gå nu hjem!
And her husband went with her along weeping behind her to Bahurim!
mand
volume_up
fellow {rzecz.}
wherefore came this mad fellow to thee?
Den gode mand, han har jo gjort sig sådan umage, nå, så vil vi alligevel ikke mærke og informere forbrugerne!
The good fellow has made such an effort, so we will not put the labels on and keep the consumer informed!
Derfor henvender jeg mig også til mænd - mine mandlige kolleger og alle indflydelsesrige mænd.
That is why I am addressing men too – my male fellow Members and all those men in positions of power.

Przykłady użycia - "mand" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

DanishOg hvorledes skulde en Mand som jeg kunne betræde Helligdommen og blive i Live?
and who is there, that, being as I am, would go into the temple to save his life?
DanishHer har vi brug for en stærk mand, som repræsenterer EU på en kontinuerlig måde.
This calls for a strong person, someone who will continuously represent the Union.
Danish20.000 mand vil blive anvendt til kortvarige kamphandlinger med høj intensitet.
20 000 troops will be used for short-term, high-intensity combat operations.
DanishEn gammel Mand må du ikke skælde på men forman ham som en Fader unge Mænd som Brødre
Rebuke not an elder, but intreat him as a father; and the younger men as brethren;
DanishKommissæren har vist sig som en klog og fremsynet mand i sit strategipapir.
The Commissioner has shown himself wise and far-sighted in his strategy document.
DanishHans redegørelse viser, at vi her har en mand, der kender emnet til bunds.
His statements have shown that we are dealing with a true expert in the subject.
Danishthi for vist mine Ord er ikke Opspind en Mand med fuldkommen Indsigt har du for dig.
For truly my words shall not be false: he that is perfect in knowledge is with thee.
DanishSom Skyer og Blæst uden Regn er en Mand der skryder med skrømtet Gavmildhed.
Whoso boasteth himself of a false gift is like clouds and wind without rain.
Danishen Mand som forestår sit eget Hus vel som har Børn der ere lydige med al Ærbarhed;
One that ruleth well his own house, having his children in subjection with all gravity;
DanishLad din Hånd være over din højres Mand det Menneskebarn du opfostrede dig!
So will not we go back from thee: quicken us, and we will call upon thy name!
DanishDenne situation gør mig trist, men jeg taler jo også som en slagen mand.
It brings to a temporary conclusion an adventure which has been somewhat unhappy.
DanishSom en Spurv i Fart som en Svale i Flugt så rammer ej Banden mod sagesløs Mand.
As the bird by wandering, as the swallow by flying, so the curse causeless shall not come.
DanishDa man byggede veje i trediverne kunne man godt tage udgangspunkt i én mand med en spade.
When we built roads in the 1930s it was individuals with spades that were involved.
DanishDet indebærer, at folket styrer efter princippet én mand / kvinde = én stemme.
This means that the people govern in accordance with the principle of one person, one vote.
DanishSådan optræder en mand ikke, hvis han agter at respektere albanernes menneskerettigheder.
Nobody with any respect for the human rights of the Albanians would behave like that.
Danishden kækkeste Mand iblandt Helte skal den dag våbenløs fly så lyder det fra HERREN.
And he that is courageous among the mighty shall flee away naked in that day, saith the LORD.
DanishFor at styrke sine argumenter holder hans excellence en privat hær på 1.000 mand.
In order to add force to his arguments his Excellency maintains a private army of 1 000 troops.
DanishDa gik Jael ham i Møde og sagde til ham: "Kom jeg skal vise dig den Mand du søger efter!
And when he came into her tent, behold, Sisera lay dead, and the nail was in his temples!
DanishMen Jisjmael Netanjas Søn slap fra Johanan med otte Mand og drog til Ammoniterne.
But Ishmael the son of Nethaniah escaped from Johanan with eight men, and went to the Ammonites.
DanishHos en Mand må du ikke ligge som man ligger hos en Kvinde; det er en Vederstyggelighed.
Thou shalt not lie with mankind, as with womankind: it is abomination.