"glad" - angielskie tłumaczenie

DA

"glad" po angielsku

volume_up
glad {przym.}
EN

"glad" po duńsku

volume_up
glad {przym.}
DA

DA glad
volume_up
{przymiotnik}

glad (też: heldig, lykkelig)
volume_up
happy {przym.}
Anders er glad, Bertel er glad, og Prodi er forhåbentlig også glad.
Mr Fogh Rasmussen is happy, Mr Haarder is happy, and Mr Prodi, we hope, is also happy.
Jeg var ikke lige så glad for resultatet af spørgsmålet om regionalpolitikken.
I was not as happy with the outcome of the issue of regional policy.
Jeg er glad for at kunne bidrage med yderligere oplysninger som svar på hr.
I am happy to provide further information in response to Mr Sacrédeus ' question.
glad
volume_up
glad {przym.}
Jeg er glad for, at min tanke har vakt principiel genklang i Den Liberale Gruppe.
I am glad that this idea of mine has met with a positive response in principle.
Jeg er glad for at høre, at både formandskabet og Kommissionen er enige heri.
I am glad to hear that both the presidency and the Commission also take this line.
Derfor er jeg meget glad for, at vi endelig tager emnet op i Parlamentet igen.
That is why I am very glad that we in this House are again returning to this issue.
volume_up
fond {przym.}
Indtil vi får en sådan, vil jeg ikke være glad for at støtte det.
Until we get that it is not one that I am going to be fond of supporting.
I've got a lot of fond memories of that dog.
volume_up
gay {przym.}
glad (też: glædelig, munter)
volume_up
joyous {przym.}
glad (też: glædestrålende)
volume_up
jubilant {przym.}

Synonimy (angielski) dla "glad":

glad

Przykłady użycia - "glad" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

DanishJeg er glad for, hr. ordfører, at vi har kunnet opnå et kompromis på dette punkt.
Mr Savary, I welcome the compromise that we were able to reach in that respect.
DanishDerfor er jeg glad for, at der her endnu en gang bliver mindet om det vigtige.
This is why I am pleased that the main points are once again being set out here.
DanishJeg må sige, at jeg er meget glad for erhvervsuddannelseselementet i Altener II.
I must say I am very pleased at the vocational training element of ALTENER II.
DanishJeg er glad for den opmærksomhed, emnet har fået på EU-niveau i den seneste tid.
I am pleased with the recent attention the subject has been receiving at EU level.
DanishJeg er også glad for at kunne sige, at vi arbejder tæt sammen med Kommissionen.
I am also pleased to say that we work in close conjunction with the Commission.
DanishJeg er meget glad for, at ordføreren har fulgt vores betænkning op på denne måde.
I am very pleased that the rapporteur has sought to act on our report in this way.
DanishJeg er meget glad for de udtalelser, der er fremsat herom af Rådet og Kommissionen.
I welcome the statements made by the Council and the Commission on this subject.
DanishDet drejer sig heller ikke om protokollen, men jeg er meget glad for Deres indlæg.
It has nothing to do with the Minutes either, although I am delighted to hear it.
DanishJeg kendte ikke til denne arbejdsgruppe og er meget glad for, at den er nedsat.
I was not aware of this working group and am very pleased that it has been set up.
DanishJeg var glad for at høre, at Kommissionen talte om et europæisk retsgrundlag.
I welcomed the Commission's remarks regarding a European legislative framework.
DanishSom hende var jeg glad for den øgede finansiering til området videnskab og samfund.
Like her, I was delighted with the increase in funding for science and society.
DanishJeg er meget glad for at høre så mange referencer her i dag til Cork-erklæringen.
I am delighted to hear so many references here today to the Cork Declaration.
DanishJeg var glad for at høre kommissæren sige, at 50 % af landmændene er over 55.
I was delighted to hear the Commissioner say that 50 % of farmers are over 55.
DanishJeg er også glad for, at den nederlandske regering ikke har stukket en kæp i hjulet.
I am also pleased that the Dutch Government did not put a spanner in the works.
DanishJeg var meget glad for at høre her i aften, at hun har bekræftet sin fulde støtte.
I was delighted to hear this evening that she had confirmed her full support.
DanishJeg vil være glad for at komme tilbage til Budgetkontroludvalget til efteråret.
I shall be pleased to come back to the Committee on Budgetary Control in the autumn.
DanishJeg er glad for, at min betænkning blev næsten enstemmigt vedtaget af Parlamentet.
I am pleased that my report has been adopted almost unanimously by the House.
DanishJeg er glad for Kommissionens evalueringsrapport og ordførerens betænkning.
I am pleased with the Commission evaluation report and the rapporteur's report.
DanishJeg er glad for at ajourføre Parlamentet om nitrofenkontamineringen i Tyskland.
I am pleased to bring Parliament up to date on the nitrofen contamination in Germany.
DanishJeg er meget glad for at kunne tilslutte mig det, det ærede medlem har foreslået.
I am very pleased to concur with the suggestion put forward by the honourable Member.