"gjort" - angielskie tłumaczenie

DA

"gjort" po angielsku

volume_up
gjort {im. bier.}
EN

DA gjort
volume_up
{imiesłów czasu przeszłego}

gjort (też: udført)
volume_up
done {im. bier.}
Ingen i offentligheden ved, hvad der bliver gjort, hvordan det bliver gjort, eller hvorfor det bliver gjort.
No one in the outside world knows what is done, how it is done or why it is done.
Det har den sandsynligvis ikke gjort, eller gjort dårligt, det ved jeg ikke.
It has probably not done so or has done so inefficiently, I do not know.
Vi har ikke gjort meget for den serbiske opposition, ikke gjort meget for hr.
Little has been done for the Serbian opposition, and little has been done for Mr Rugova.

Przykłady użycia - "gjort" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

DanishMen i slutningen af processen vil volontørerne have gjort nogle gode erfaringer.
But at the end of the process the volunteers will have gained a rich experience.
DanishVi ønsker Pascal Lamy held og lykke, for han har gjort det fantastisk indtil nu.
We wish Mr Pascal Lamy every success, for he is doing fantastically well so far.
DanishDe to lande har arbejdet hårdt, og de har gjort store fremskridt indtil videre.
Both countries have worked hard and they have achieved enormous progress so far.
DanishDisse uformelle ændringer har gjort den gældende tekst forældet og utidssvarende.
These informal amendments have rendered the current text redundant and obsolete.
DanishMan har også gjort sig mange spekulationer om den såkaldte " afspændingszone ".
There has also been a lot of speculation about the so-called " zone of peace ".
DanishHr. formand, fru Niebler har som ordfører gjort et fortræffeligt stykke arbejde.
Mr President, Mrs Niebler carried out sterling work in her capacity as rapporteur.
DanishOg alle tre har gjort kolossale fremskridt siden den nationale befrielse i 1991.
And all three have made tremendous advances since national liberation in 1991.
DanishVist er der gjort fremskridt, men de er utilstrækkelige i forhold til behovet.
So, yes, some progress was made, but not enough to compensate for the omissions.
DanishHr. formand, tak til ordførerne for betænkningen, De har gjort et stort arbejde.
Mr President, my thanks go to the rapporteurs: you have completed an enormous task.
DanishDet kunne sikkert rent teoretisk have gjort alle glade, men bare ikke udlejeren.
That might have satisfied everybody in theory, but it did not satisfy the landlord.
DanishDe har udvist et stort engagement i reformer og har gjort rosværdige fremskridt.
They have exhibited a deep commitment to reform and have made commendable progress.
DanishJeg vil gerne takke ordføreren, fru Dührkop Dührkop, fordi hun har gjort det sådan.
I should like to thank the rapporteur, Mrs Dührkop Dührkop, for doing just that.
DanishFru Maij-Weggen nævnte, at udviklingsbistanden har gjort fremskridt i årenes løb.
Mrs Maij-Weggen mentioned that development aid has progressed over the years.
DanishJeg synes også, at der er gjort fremskridt i debatten om informationssamfundet.
In my view, we have also taken forward the debate on the information society.
DanishDer blev i forskellige indlæg gjort opmærksom på tredjelandeborgeres stilling.
Some speeches focused attention on the status of nationals of third countries.
DanishJeg takker Dem derfor ligeledes for den indsats, De har gjort i den henseende.
I would also like to thank you for all the effort that you have made in this area.
DanishVi har også gjort store fremskridt i retning af at indføre et frihandelsområde.
We have also made substantial progress towards introducing a free trade area.
DanishDen 11. september har nu gjort os mere opmærksomme over for potentielle trusler.
11 September has now given us a heightened sensitivity to potential threats.
DanishJeg håber, at han via protokollen kan blive gjort bekendt med disse enkle tanker.
I hope, even so, that he will be able to read these simple thoughts in the minutes.
DanishTaiwan har i det sidste år gjort betydelige fremskridt i retning af demokratisering.
Taiwan has made significant progress over the past year towards democratization.