"give svar" - angielskie tłumaczenie

DA

"give svar" po angielsku

DA give svar
volume_up
{czasownik}

give svar

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "give svar"

give czasownik
svar rzeczownik
svare czasownik

Przykłady użycia - "give svar" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

DanishJeg beklager, at jeg ikke kan give noget endeligt svar på, præcis hvad der sker.
I am sorry that I cannot give a definitive answer as to exactly what is happening.
DanishSå jeg vil gerne undgå at give et definitivt svar på dette vanskelige spørgsmål.
I shall therefore beware of giving a definitive answer to this difficult question.
DanishJeg kan ikke give Dem svar i dag, men vi vil svare Dem direkte snarest mulig.
I cannot answer you today, but we shall reply to you very shortly and directly.
DanishJeg vil give et meget kort svar, hvorefter fru Schreyer vil komme ind på detaljerne.
I will give a very brief response and then Mrs Schreyer will go into the details.
DanishRådet har en positiv holdning, og i morgen skal det give svar til Kommissionen.
The Council has a positive attitude and it has to respond to the Commission tomorrow.
DanishJeg prøvede sandelig ikke at give et diplomatisk svar, men et klart svar.
I certainly did not try to reply in a diplomatic fashion, but in a clear fashion.
DanishJeg tror dog, at formandskabet vil give et klart svar på, hvad der skete.
I therefore feel that it is for the Presidency to clarify the sequence of events.
DanishHvis Rådet ønsker det, kan det derfor give et skriftligt svar, sådan som De beder om.
Therefore, if the Council so wishes, it can reply in writing, as you request.
DanishJeg har prøvet at give så præcise svar som muligt og holde mig inden for taletiden.
I have tried to be as precise as possible and to keep to the speaking time.
DanishHr. formand, jeg vil give Deres svar videre til formanden for Budgetudvalget.
Mr President, I will pass on your answer to the chairman of the Committee on Budgets.
DanishFor det første bør vi ikke bede Eurodac om at give svar, som Eurodac ikke kan give.
First, we should not ask Eurodac to give answers that Eurodac cannot give.
DanishVær venlig at give os konkrete svar nu i stedet for generelle interessetilkendegivelser.
Please give us some specific answers now and not just general areas of concern.
DanishJeg undveg ikke at svare, men det er Kommissionen, der skal give Dem det formelle svar.
I have not ducked an answer, but the Commission must give you a formal answer.
DanishDet ville glæde mig, hvis Rådet og Kommissionen kunne give et svar på det.
I would be pleased if the Council and Commission could answer this question.
DanishJeg vil gerne give et svar, som jeg håber er positivt, til hr. von Habsburg.
I would like to respond, I hope positively, to Mr von Habsburg's question.
DanishJeg vil give endnu et svar på spørgsmålet om en ny standard for akustik.
I would also like to reply to the question on the drafting of a new noise standard.
DanishJeg er sikker på, at han ville kunne give et mere detaljeret svar herpå.
I am sure he would be in a position to provide a more detailed reply to that.
DanishJeg havde forberedt mig på, at De ville give samme svar som i Deres skriftlige indlæg.
I was expecting you to give the same answer as the one you gave in writing.
DanishJeg kan da heller ikke give noget præcist svar på det ærede medlems spørgsmål.
And I am therefore unable to give a specific answer to the questions put by Mrs Sandbaek.
DanishI onsdags kunne ministeren ikke give et oprigtigt svar på mit spørgsmål.
Last Wednesday the minister was unable to give me a straight answer to my question.