"eller" - angielskie tłumaczenie

DA

"eller" po angielsku

volume_up
eller {spójn.}
EN

DA eller
volume_up
{spójnik}

eller (też: og)
volume_up
or {spójn.}
Desuden skal programmet tilpasses situationen i sektoren eller sektorerne.
In addition, the programme must be tailored to the situation in the sector or sectors.
Bankens formue kan ikke på nogen måde rekvisitioneres eller eksproprieres.
The property of the Bank shall be exempt from all forms of requisition or expropriation.
Hr. formand, her drejer det sig virkelig ikke om et pund fisk eller et pund ærter.
Mr President, this is certainly not a matter of a pound of fish or a pound of peas.

Przykłady użycia - "eller" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

DanishDet drejer sig ikke om at lukke bjergene inde bag beskyttelse eller privilegier.
It is not a question of enclosing mountain regions behind shields or privileges.
DanishHvis du bruger Firefox version 5 eller senere, kan du ikke bruge Google Toolbar.
If you use Firefox version 5 or newer, you won't be able to use Google Toolbar.
DanishDe har ingen vand, sanitet, energi, medicin, uddannelse eller ordentlige boliger.
They have no water, sanitation, energy, medicine, education or reliable shelter.
DanishNu tæller det kun, hvilken elektricitet der kan produceres eller købes billigst.
Now all that counts is which electricity can be produced or purchased cheapest.
DanishDet går efter interesser - om man producerer vin eller ikke producerer vin osv.
Voting is based on interests – whether countries produce wine or not, and so on.
DanishParlamentet har ingen betydning for Dem, eller rettere en meget lille betydning.
This morning, however, we have come across a further quality of yours: arrogance.
DanishDet er først for nyligt, at Amerika eller USA er begyndt at industrialisere den.
Only recently have Latin America and the United States begun to industrialise it.
DanishJeg vil nævne seks af dem, og jeg tror, at vi mere eller mindre bør standse der.
I will mention six of them, and I believe that we should more or less stop there.
DanishFor at udvide det skal der lægges sten på sten eller bedre endnu sten efter sten.
In order to enlarge it stone must be laid on stone, or rather stone after stone.
DanishSådanne konflikter kan ikke løses med militære metoder eller med kugler og krudt.
Such conflicts cannot be resolved by military methods or with bullets and bombs.
DanishJeg kan ikke forbyde fartøjer under japansk flag eller andre i at bruge drivnet.
I cannot prohibit driftnets from being used by Japanese-flag vessels or others.
DanishBetalingsforsinkelser er ikke sjældent årsagen til en eller en række konkurser.
Late payments are not infrequently the cause of one or a series of bankruptcies.
DanishDet kaldes risikobegrænsning - eller af og til skadereduktion eller -minimering.
This is called risk reduction - or sometimes harm reduction or harm minimisation.
DanishObjektivt ansvar, det vil sige, at hverken fejl eller forsømmelighed er relevant.
Objective liability - that means that neither blame nor negligence are relevant.
DanishAlle andre anliggender bør håndteres på lokalt, regionalt eller nationalt plan.
All other questions ought to be dealt with at local, regional or national levels.
DanishDenne realitet erkendes ikke eller utilfredsstillende i de foreliggende tekster.
This reality is not sufficiently recognised in the texts before us, if at all.
DanishMen denne ret var altid i fare for at blive ændret, indskrænket eller afskaffet.
But this right was always in danger of being changed, restricted or abolished.
DanishDet burde også kunne fungere i et udvidet Europa med 25 eller 30 medlemsstater.
An enlarged Europe with 25 or 30 members should be able to operate in this way.
DanishEller skal vi måske gå så vidt, at vi afskaffer mobiltelefoner og nødtelefoner?
Or should we go so far as to get rid of mobile phones and emergency telephones?
DanishDet kan bruge vismandsrapporten, eller hvad det nu finder nyttigt til den tid.
It can use the report of the Wise Men or anything it thinks useful at that time.