"altså" - angielskie tłumaczenie

DA

"altså" po angielsku

volume_up
altså {przysł.}

DA altså
volume_up
{przysłówek}

altså (też: sådan, således)
volume_up
so {przysł.}
Øget konkurrencedygtighed garanterer igen øget vækst og altså flere job.
A stronger competitive position in turn ensures more growth, and so more jobs.
Sojaladningerne er altså allerede ankommet, og med den følgende høst vil problemet kun vokse.
Soya consignments are already here and so is the next crop, so the problem is growing.
En gang imellem skal vi altså også prøve at gøre det gennem politiske beslutninger.
So now and then we should also try to do so through political decisions.
altså (też: derfor)
volume_up
therefore {przysł.}
Der findes altså også en gyldig organisationsplan for dette generaldirektorat.
There is therefore also a valid organisation chart for this Directorate-General.
Systemet er altså i overensstemmelse med oplysningspligten over for budgetmyndigheden.
This system is therefore in line with accountability to the budgetary authority.
Det første grundlæggende spørgsmål er altså opfyldelse af miljølovgivningen.
The first fundamental issue is therefore compliance with environmental legislation.
altså (też: derfor, ergo, følgelig, følgeligt)
volume_up
ergo {przysł.}

Przykłady użycia - "altså" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

DanishHvis det altså var så forfærdeligt, skulle De Grønne jo have været imod dengang.
If that was such a terrible thing, the Greens should have opposed it at the time.
DanishMan fortsætter altså med at benytte den samme metode med at presse sig igennem.
It is simply a continuation of the same old method of forcing decisions through.
DanishKommissionens ideologi er altså ikke i overensstemmelse med Parlamentets ønsker.
In other words, the Commission's ideology is not in line with Parliament's wishes.
DanishMen jeg synes altså, at man omgås disse forskellige begreber temmelig uforsigtigt.
But I think we are not being careful enough about the various concepts involved.
DanishAltså bekæmpe ilden om vinteren og ikke om sommeren, når den allerede er i gang.
Fight the fire in the winter and not in the summer, when it is already raging.
DanishVi kunne altså i virkeligheden fortsætte i fem år uden at indgå nye forpligtelser.
By the end of 2003, the commitments amounted to five years ’ worth of payments.
DanishVi når altså ikke helt til vejs ende den 19. marts, det skal jeg ærligt indrømme.
However, we will not have reached that position by 19 March, which I freely admit.
DanishI Østrigs tilfælde kom denne solidaritet endda fra Mexico, altså langt borte fra.
In the case of Austria, this solidarity even came from Mexico, from far away.
DanishTværtimod skal den altså bygges, finansieres og drives af private investorer.
On the contrary, it is to be built, financed and operated by private investors.
DanishJeg tvivler ikke på Deres gode hensigter, men indtil nu er der altså intet sket.
I do not doubt your good intentions but the point is that nothing has been done yet.
DanishHvad det angår, kan Bratislava altså fortsat regne med vores indsats og støtte.
As far as this is concerned, Bratislava can count on our efforts and support.
DanishDet er altså nødvendigt, at Rådet og Kommissionen nøje følger udviklingen der.
The Council and Commission thus need to keep their finger firmly on the pulse.
DanishUdnyttelsen af bevillingerne lå her på 93 %, altså en meget høj udnyttelsesprocent.
The utilisation rate of the resources in these two lines was very high at 93 %.
DanishVi har et komplet og godt direktiv herom, altså en lovgivningsmæssig foranstaltning.
We have a complete and correct guideline for this, i. e. a legislative measure.
DanishAltså, vi ønsker for Tyrkiet, at det lykkes det at opbygge et ægte civilsamfund.
In other words, we hope that Turkey will succeed in building up a real civil society.
DanishDerfor vil jeg altså bede Dem om at tage den engelske udgave som udgangspunkt.
This is why I would ask you to consider the English version as the original version.
DanishDet er altså ikke tilstrækkeligt med de budskaber, som missilerne og bomberne sender?
In other words, the messages sent by the missiles and the bombs are not enough?
DanishVi står altså, hr. formand, over for en enorm svøbe for menneskerettighederne.
Mr President, we are facing a violation of human rights on an immense scale.
DanishTeksten skal altså lyde:«... fra at investere i større vandkraftprojekter«.
The text now reads '... from investing in large hydroelectric power projects '.
DanishHr. formand, det skyldes altså ikke kun Parlamentet, det skyldes også Kommissionen.
Mr President, the trouble it is not only Parliament, but also the Commission.