"zkombinovat" - angielskie tłumaczenie

CS

"zkombinovat" po angielsku

CS zkombinovat
volume_up
{czasownik}

zkombinovat (też: kombinovat, spojit, spojovat)
Proto musíme efektivitu a cenu zkombinovat, chceme-li tuto problematiku uspokojivě vyřešit.
So we must combine efficiency with price if we are to deal with this matter adequately.
Pomocí funkce Fotokoláž potom můžete zkombinovat nejlepší části několika fotek do jednoho perfektního skupinového snímku.
Then you can combine the best parts of several photos into the perfect group picture.
Jednoduchou a naléhavou otázkou je, jak můžeme zkombinovat dlouhodobou stabilitu s demokratickým vývojem.
The simple and acute question is how we can combine long-term stability with democratic development.

Przykłady użycia - "zkombinovat" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

CzechOpatření a rozhodnutí přijatá v minulosti je nutno zkombinovat a rozšířit.
The measures and decisions taken in the past must be combined and extended.
CzechPokud bych měl zkombinovat dvě metafory do jedné: sestřelme tento drahý nesmysl z oblohy.
And if I may mix my metaphors, let us shoot this white elephant from the sky.
CzechMůžete také zkombinovat více souborů do jediné komprimované složky.
You can also zip multiple files into a single compressed folder.
CzechNaším úkolem jako Parlamentu je zkombinovat to, co výzkum vytváří a co lze využít z hlediska inovací.
As Parliament, it is our job to bring about the combination of what the research produces and what can be done with that in terms of innovation.
CzechNejrůznější systémy klasifikace hotelů je třeba zkombinovat s ochranou práv a očekávání turistů při výběru ubytování.
The multiplicity of classification schemes for hotels must be combined with the issue of protecting the rights and expectations of tourists when making their choices.
CzechDo vyhledávání můžete přidat více vyhledávacích filtrů nebo dokonce zkombinovat vyhledávací filtry s běžnými pojmy pro vyhledávání, a ještě více je tak upřesnit.
You can add multiple search filters to a search, or even mix search filters with regular search terms to further refine your search.