"stisknout" - angielskie tłumaczenie

CS

"stisknout" po angielsku

CS

stisknout {czasownik}

volume_up
Chcete-li hlasovat pro dotyčného kandidáta, měli byste stisknout tlačítko "+".
To vote for the candidate, you should press the '+' button.
Místo stisknutí kombinace klávesy CAPS LOCK a F1 stačí jednoduše stisknout klávesu F1.
For example, instead of pressing Caps Lock key+F1, you can simply press F1.
K probuzení počítače a obnovení práce stačí stisknout tlačítko Napájení na počítači.
To wake your computer and resume working, just press the Power button on your computer.
stisknout (też: deprimovat, stlačit)

Przykłady użycia - "stisknout" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

CzechMůj přístroj má tři tlačítka, která se mají stisknout v případě jmenovitého hlasování.
My machine then has three buttons that are to be pressed for roll-call votes.
CzechU některých myší lze posunovací kolečko stisknout a funguje tak i jako třetí tlačítko.
On some mice, the scroll wheel can be pressed to act as a third button.
CzechKlávesy můžete vybrat pomocí myši nebo jiného ukazovacího zařízení, nebo je můžete stisknout na standardní klávesnici.
You can select keys using the mouse or another pointing device, or you can use keys on the standard keyboard.
CzechKlávesy můžete vybrat pomocí myši nebo jiného ukazovacího zařízení, nebo je můžete stisknout na standardní klávesnici.
For more information about using On-Screen Keyboard, see Type without using the keyboard (On-Screen Keyboard).
CzechV tématech nápovědy znaménko plus (+) mezi dvěma nebo více klávesami znamená, že je třeba tyto klávesy stisknout v kombinaci.
In Help topics, a plus sign (+) between two or more keys indicates that those keys should be pressed in combination.
Czechstisknout komu ruku
CzechV programech, které používají Pás karet, jako je Malování nebo WordPad, stisknutí klávesy ALT písmeno, které lze stisknout, zvýrazní (nikoli podtrhne).
For programs that use the ribbon, such as Paint and WordPad, pressing Alt overlays (rather than underlines) a letter that can be pressed.
CzechJe však třeba také stisknout tlačítko "reset" neboli "znovunastavení", jak to v Mnichově navrhoval pan Biden, jako pokus, jako nabídka Rusku zahájit nové vztahy.
However, the reset button of which Mr Biden spoke in Munich should also be pressed as an attempt, as an offer to Russia to start a new relationship.