"spojit síly" - angielskie tłumaczenie

CS

"spojit síly" po angielsku

CS spojit síly
volume_up
{czasownik}

Schůzka v Londýně je samozřejmě příležitostí spojit síly a promyslet to i se Spojenými státy a dalšími.
The London meeting is that opportunity, of course, to pull together our thinking and to do so with the United States and with others.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "spojit síly"

spojit czasownik
síly rzeczownik

Przykłady użycia - "spojit síly" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

CzechAby se tak stalo, musíme v týdnech, které zbývají do Kodaně, spojit všechny své síly.
To make that happen, we need to join all our forces in the weeks remaining to Copenhagen.
CzechJe proto důležité spojit síly a dovést toto jednací kolo k závěru.
It is therefore vital to join forces in order to bring the Round to a conclusion.
CzechEvropské instituce musí spojit síly a začít v této záležitosti jednat.
The European institutions must join forces and take action on this matter.
CzechSouhlasím se všemi ostatními, kteří tvrdí, že bychom měli spojit své síly při rekonstrukci.
I agree with all the others who say that we should combine our efforts in rebuilding.
CzechMy v Evropské unii proto musíme spojit své síly, abychom se této hrozbě mohli postavit.
We in the European Union must therefore act jointly to confront it.
CzechNyní musíme spojit síly, abychom přijali novou, definitivní smlouvu.
We must now join forces in order to adopt a new, definitive agreement.
CzechMěli bychom spojit síly s mezinárodní akademickou komunitou a snažit se posunout směrem za HDP.
We should join forces with the international academic community and try to move beyond GDP.
CzechMyslím si, že bychom měli všichni spojit síly a postrčit vlády kupředu.
I think we should all join forces to urge governments forward.
CzechSoučasně považuji za nezbytné spojit naše síly a výdaje v této oblasti.
At the same time, I believe that it is essential to combine our forces and expenditure in this area.
CzechPotřebujeme natrvalo spojit všechny své síly v boji proti škodlivým a návykovým látkám.
We need to gather together all the forces for good in the battle against harmful, addictive substances.
CzechJe jasné, že musíme spojit své síly, abychom tomuto učinili přítrž.
Clearly we must join together to ensure that this is stopped.
CzechMusíme spojit síly: důležitý je koordinovaný evropský přístup.
We must join forces: a coordinated European approach is crucial.
CzechMůžeme jen spojit své síly a postupovat společně jako Evropané.
We can only do it together - the Europeans, at any rate.
CzechV krizových situacích se musí demokratické síly spojit.
In a crisis situation, democratic forces must join together.
CzechMusíme spojit veškeré síly v ratifikačním procesu, abychom tuto smlouvu získali do roku 2009.
We hope this will not be the case. Every power should flow into ratification so that we have this Treaty by 2009.
CzechTeď je čas spojit síly a znovu v sobě probudit nadšení.
It is now time to join forces and rekindle our enthusiasm.
CzechKdyž není Evropská unie schopná spojit síly, schválit postupy a promlouvat jednotně, zůstává často vzadu.
When the EU is unable to combine forces, to agree procedures and to speak with one voice, it is often left behind.
CzechKrize vyvolává nutnost uvažovat v globálním měřítku a uskutečňovat místní činnosti, ale své síly musíte spojit s každým.
The crisis necessitates global thinking and local action, but you need to join forces with everyone.
CzechToto je naléhavý případ, musíme spojit sily s našimi rumunskými bratranci, abychom potlačili agresivní nacionalismus.
It is a matter of urgency that we join forces with our Romanian cousins to suppress aggressive nationalism.
CzechJe nám jasné, že abychom dosáhli základních norem evropské unie, potřebujeme spojit své síly a zrychlit krok.
It is clear to us that we need to join efforts and increase our pace towards achieving the European Union's basic standards.