"slovensky" - angielskie tłumaczenie


Czy chodziło Ci o slovenský
CS

"slovensky" po angielsku

EN
CS

slovensky {przysłówek}

volume_up
slovensky
Učí ho maďarsky hovořící učitelé, kteří slovenský jazyk neovládají.
They are taught Slovak by Hungarian speaking teachers who are not proficient in the Slovak language.
Slovenský jazyk si nepřeje rozvíjet se na úkor ostatních jazyků.
The Slovak language does not wish to develop at the expense of other languages.
Slovenský jazyk se jako doplňkový vyučuje několik hodin týdně.
Slovak is taught as a supplementary language for a few hours each week.

Przykłady użycia - "slovensky" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

CzechSlovenský zemní plyn opět uvízl někde mezi dvěma válčícími stranami.
Slovakia's gas is again stuck somewhere between the two warring parties.
Czech(HU) Slovenský jazykový zákon se v poslední době stal předmětem početných kritických komentářů.
(HU) Slovakia's language law has been the object of numerous critical comments lately.
CzechSlovenský i egyptský soud rozhodl o svěření dítěte do péče matky.
The courts in both Slovakia and Egypt had decided to entrust the child to the care of the mother.
CzechBulharský předseda vlády a slovenský předseda vlády se chystají jít do Moskvy a Kyjeva vyjednávat.
Bulgaria's Prime Minister and Slovakia's Prime Minister are going to Moscow and Kiev to negotiate.
CzechSlovenský parlament se včera z vnitrostátních důvodů, jak víte, rozhodl odložit svoje hlasování na pozdější datum.
For domestic reasons, as you know, the Slovakian Parliament decided yesterday to postpone its vote until a later date.
CzechSlovenský jazykový zákon donebevolajícím způsobem diskriminuje právo půlmilionové maďarské menšiny používat vlastní jazyk.
Its language law blatantly discriminates against the right of the half a million-strong Hungarian community to use its own language.
CzechJe to skutečný slovenský zázrak.
CzechPodporuji slovenský požadavek směrem ke Komisi na znovuotevření reaktoru Bohunice, který také přispěje k boji proti klimatickým změnám.
I support Slovakia's emergency demand to the Commission to reopen their closed Bohunice reactor, which will also help to address climate change.
CzechJedním z příkladů je slovenský jazykový zákon, u nějž se vysoký komisař pro národnostní menšiny pokoušel působit jako prostředník mezi stranami sporu.
One example of this is the Slovakian language law, when the High Commissioner on National Minorities tried to mediate between the parties.