"slavit" - angielskie tłumaczenie

CS

"slavit" po angielsku

CS slavit
volume_up
{czasownik}

V následujících měsících měli newyorkští makléři často možnost slavit nové rekordy.
New York traders were frequently to celebrate new records in the months that followed.
Doufám, že 8. dubna 2012 budeme moci slavit pokrok, kterého bude dosaženo.
I hope that on 8 April 2012 we will be able to celebrate the progress that has been made.
A až budeme slavit Mezinárodní den žen příště, bude všem jasné, že jsme učinili pokrok.
When we then celebrate the next International Women's Day, it will be clear that we have made progress.

Przykłady użycia - "slavit" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

CzechTyto podmínky tu jsou, ale to samo o sobě neznamená, že budeme slavit úspěch.
The prerequisites are there, but this does not automatically mean that we will succeed.
Czech(DA) Pane předsedo, za několik málo dní budeme slavit letošní předání Sacharovovy ceny.
(DA) Mr President, over these few days we are celebrating this year's Sakharov prize.
CzechTibeťané od té doby nesmějí svobodně slavit památku tohoto dne.
Since that time, Tibetans have not been allowed to commemorate that day freely.
CzechDnes odpoledne budeme slavit 50. výročí Evropského parlamentu.
We are celebrating the 50th anniversary of the European Parliament this afternoon.
CzechKrátce poté budeme slavit sté výročí Mezinárodního dne žen.
Shortly after this, we will be celebrating one hundred years of International Women's Day.
CzechSoučasně budeme také slavit dvoutisící výročí narození apoštola národů, svatého Pavla.
Simultaneously, we will also concelebrate the two thousand years since the birth of the Apostle of the Nations, St Paul.
CzechJsem si jistá, že bude slavit veliký úspěch a pro zajištění tohoto úspěchu jsme podnikli příslušné kroky.
I am sure it will be a huge success and we have put in place various ways of making sure it is successful.
CzechJen taková Unie může garantovat, že bude ve světě naše zahraniční politika slavit v oblasti zlepšení této situace úspěchy.
It is through this type of Union that we will successfully use foreign policy to improve the situation in the world.
Czech(HU) Příští týden se bude po celém světě slavit Mezinárodní den Romů, který symbolizuje naději Romů na uznání a přijetí.
(HU) Next week International Roma Day will be celebrated worldwide, symbolising the Roma's hope of recognition and acceptance.
CzechBude při ní rovněž stát kostel, kde se budou slavit svatby, křty a bohoslužby na velké křesťanské svátky.
It will also have a church at its base where weddings, christenings and religious services to mark the great Christian feasts will be celebrated.
CzechBod číslo 2: Jedenáctého března, tedy za čtyři dny, budeme již posedmé slavit Evropský den památky obětí terorismu.
Item number 2: For the seventh time, on 11 March, which is in four days' time on Friday, we will be celebrating the European Day for Victims of Terrorism.
CzechLetos nebylo prvního května, na Mezinárodní den práce, co slavit, protože v Evropské unii je 23 milionů nezaměstnaných.
This year there was no cause for celebration on 1 May, which is International Workers' Day, because there are 23 million unemployed in the European Union.
Czech. - Pane předsedající, užijte si desátého výročí eura, neboť velice pochybuji o tom, že byste ještě mohl slavit to dvacáté.
on behalf of the IND/DEM Group. - Mr President, do enjoy the 10th birthday of the euro because I very much doubt you will be celebrating the 20th.
CzechJak potom mohly být bulharské státní školy zavřeny a slavit nebulharský náboženský svátek na úkor svých vlastních dětí, tiše a bez vysvětlení?
How then have the Bulgarian public schools closed their doors and honoured a non-Bulgarian religious feast, at the expense of their own children, tacitly and without explanations?