"přidat" - angielskie tłumaczenie

CS

"přidat" po angielsku

CS přidat
volume_up
{czasownik}

1. ogólne

přidat (też: dodat, dodávat, doplnit, přibalit)
volume_up
to add {czas.}
V nabídce Klip klepněte na příkaz Přidat na časovou osu nebo Přidat do scénáře.
Click Clip, and then click Add to Timeline or Add to Storyboard.
Pokud chcete přidat další účty, klikněte na Přidat další e-mailový účet.
If you want to add more accounts, click Add another email account.
Můžete také přidat titulky pomocí pole Přidat titulek ve spodní části informačního podokna.
You can also add captions using the Add Caption box at the bottom of the Info pane.
přidat (też: přidat se, připojit, spojit, spojovat)
volume_up
to join {czas.}
Mohou se přidat ke zločincům. ~~~ Nebo se mohou zapojit do legitimního světa.
And they can join the criminal world, or they can join the legitimate world.
Vytvoření domácí skupiny (ke stávající domácí skupině se můžete přidat, ale nemůžete ji vytvořit)
HomeGroup creation (you can join an existing HomeGroup but you can't create a new one)
Chtěl bych se však přidat k těm, kteří upozorňovali na to, že to není celý program Rady.
However, I should like to join those who have pointed out that the agenda does not end there.
V nabídce Klip klepněte na příkaz Přidat na časovou osu nebo Přidat do scénáře.
Click Clip, and then click Add to Timeline or Add to Storyboard.
Na kartě Domů ve skupině Přidat klikněte na položku Přidat videa a fotografie.
On the Home tab, in the Add group, click Add videos and photos.
Pokud chcete přidat další účty, klikněte na Přidat další e-mailový účet.
If you want to add more accounts, click Add another email account.
přidat
V nabídce Klip klepněte na příkaz Přidat na časovou osu nebo Přidat do scénáře.
Click Clip, and then click Add to Timeline or Add to Storyboard.
Na kartě Domů ve skupině Přidat klikněte na položku Přidat videa a fotografie.
On the Home tab, in the Add group, click Add videos and photos.
Pokud chcete přidat další účty, klikněte na Přidat další e-mailový účet.
If you want to add more accounts, click Add another email account.
přidat (też: doplnit, připojit)
Pokud prodejce odpoví, můžete si přečíst své staré hodnocení a přidat k nim další komentář.
You may read old reviews and append your comments if the seller has replied.

2. Psychologia

přidat

Przykłady użycia - "přidat" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

CzechChcete-li přidat modul plug-in, je třeba, abyste se přihlásili jako správce.
Щоб додати компонент plug-in, потрібно ввійти до системи із правами адміністратора.
CzechNěkteré účty nejde přidat, protože využívají protokol POP (Post Office Protocol).
Some accounts can’t be added because they use POP (Post Office Protocol).
CzechProstě musíme ještě přidat plyn, chceme-li posílit bezpečnost evropského trhu.
We simply have to step on the gas if we want to enhance safety on the European market.
CzechPokud jste miniaplikaci odebrali z plochy a chcete ji přidat zpět, postupujte takto:
If you removed a gadget from the desktop and want to put it back, follow these steps:
CzechChcete do Galerie individuálního nastavení přidat svůj vlastní obrázek nebo fotku?
Want to see your own art or photography in the Personalisation Gallery?
CzechTo je stále naším úkolem, takže k těmto pravomocem lze sotva co přidat.
That is still what we have to do, so nothing much has to be added to this mandate.
CzechDo přehrávače můžete přidat moduly plug-in, které stáhnete z Internetu.
Можна додавати компоненти plug-in до програвача, завантажуючи їх з Інтернету.
CzechChcete-li miniaplikaci přidat na postranní panel, musí být nejprve nainstalována v počítači.
Before a gadget can be added to Sidebar, it must be installed on your computer.
CzechChcete-li do bitové kopie systému přidat další datové jednotky, můžete ji vytvořit ručně.
You can manually create a system image if you want to include additional data drives.
CzechMohu do systému přidat teplo nebo jej mohu roztrhnout svými dvěma prsty.
I can inject heat into the system here, or I can pull it apart with two of my fingers.
CzechMusíme proto přidat do kroku, aby platnost nabyly alespoň dočasné dohody.
We therefore have to get a move on if we are even to have temporary agreements in place.
CzechDo indexu lze přidat pouze soubory a složky umístěné ve vašem počítači.
Only files and folders located on your computer can be added to the index.
CzechZnamená to přidat plyn v oblasti politiky správy ekonomických záležitostí v Evropě.
This means speeding up the policy of economic governance in Europe.
CzechPo spuštění aplikace Internet Explorer se pokuste oblast Web Slice přidat znovu.
After Internet Explorer starts, try adding the Web Slice again.
CzechK tomu musíme přidat aritmetické faktory, které jsme dostali.
In addition to this, we have to apply the arithmetical facts we have been given.
CzechChcete-li přidat několik nesousedících položek, stiskněte a přidržte při výběru klávesu CTRL.
To select non-adjacent items, press and hold the Ctrl key while selecting.
CzechInstalací nových kodeků do systému Windows je možné přidat podporu některých dalších formátů souborů.
Additional file formats might be supported if you install new codecs in Windows.
CzechMůžete však do tabulky přidat sloupce, které obsahují metriky konverzí (více za proklik).
Consider adding columns containing conversion (many-per-click) metrics to your table instead.
CzechInstalací nových kodeků je možné dodatečně přidat podporu některých dalších formátů souborů.
Additional file formats might be supported if you install new codecs.
CzechChcete-li do bitové kopie systému přidat další jednotky, můžete ji vytvořit ručně.
If you want to include additional drives in the system image, you can manually create a system image.