"objasněný" - angielskie tłumaczenie

CS

"objasněný" po angielsku

CS objasněný
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

objasněný (też: pročištěný, vyčištěný)
volume_up
clarified {przym.}
This point has obviously been clarified.
Ačkoliv jsou zásady Soudu plně uplatnitelné, byly nyní výše zmíněnou zprávou některé "šedé” zóny objasněny.
Although the Court's principles are fully applicable, certain 'grey' areas have now been clarified by the above-mentioned report.
Také nebyly objasněny hrozby skrývající se v nevybuchnuté munici z druhé světové války, nacházející se v dané oblasti.
The dangers concealed by the unexploded munitions from the Second World War that can be found in the area have not been clarified either.
objasněný
volume_up
clear-up {przym.}

Przykłady użycia - "objasněný" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

CzechJsem rád, že tyto body jsou ve zprávě paní Gurmaiové objasněny.
I am pleased that those points were also made clear in the report by Mrs Gurmai.
CzechNa základě těchto příkladů bych chtěla, aby mi byly objasněny tři věci.
With this in mind, I would ask for clarification on three points.
CzechVypadá to, že všechny neshody mezi Komisí a Radou byly objasněny, takže nařízení by mělo vstoupit v platnost na konci roku.
It looks as if all disagreements between the Commission and the Council have been resolved, so the Regulation should enter into force at the end of the year.
CzechPříčiny nehody nejsou zatím zcela objasněny a technické vyšetřování bylo zahájeno v souladu s nařízeními směrnice EU pro bezpečnost.
The causes of the accident are not yet fully known and the technical investigation has been launched in accordance with the provisions of the EU Safety Directive.
CzechMasakr v Maguindanau z loňského 23. prosince odsuzujeme a doufáme, že vraždy a mučení, jemuž byli vystaveni příznivci Ismaela Mangudadatua, budou objasněny.
As such, we condemn the Maguindanao massacre of 23 December last, and we hope that light will be shed on the murder and torture suffered by the Ismael Mangudadatu convoy.
CzechDne 13. února 2004 se ve vzdálenosti 7,5 námořních mil od Bosporu potopila s celou devatenáctičlennou posádkou loď Hera, a to za okolností, které nebyly dodnes objasněny.
On 13 February 2004, 7.5 nautical miles from the Bosporus, the ship 'Hera' sank with its entire crew of 19 on board, in circumstances which are still unexplained.