"dovézt" - angielskie tłumaczenie

CS

"dovézt" po angielsku

volume_up
dovézt {czas. przech.}
EN

CS dovézt
volume_up
[] {czasownik}

1. Biznes

dovézt (też: dovážet)
Není možné dovézt součásti lékařských zařízení, nelze opravit systém na dodávky vody.
Components for medical devices cannot be imported, the water supply system cannot be repaired.
Zdá se,že lze dovézt produkty do Irska, zde je dále zpracovat přidáním koření či něčeho podobného a vydávat je za produkty irského původu.
It seems that products can be imported into Ireland, reprocessed by adding spices or whatever to them, and passed off as of Irish origin.
Zavření uhelných dolů totiž problém nevyřeší, protože uhlí, které by z nich mohlo být vytěženo, by se muselo dovézt ze zahraničí.
Indeed, closing these coal mines would not solve the problem, because instead of coal coming from them, it would be imported from abroad.

Przykłady użycia - "dovézt" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

CzechNení možné dovézt součásti lékařských zařízení, nelze opravit systém na dodávky vody.
Components for medical devices cannot be imported, the water supply system cannot be repaired.
CzechPři cestování autem můžete dovézt zboží do hodnoty 300 eur na osobu a při cestách letadlem nebo po moři do 430 eur na osobu.
Up to a value of €300 per traveller or €430 for travellers by air and sea is allowed.
CzechZavření uhelných dolů totiž problém nevyřeší, protože uhlí, které by z nich mohlo být vytěženo, by se muselo dovézt ze zahraničí.
Indeed, closing these coal mines would not solve the problem, because instead of coal coming from them, it would be imported from abroad.
CzechZdá se,že lze dovézt produkty do Irska, zde je dále zpracovat přidáním koření či něčeho podobného a vydávat je za produkty irského původu.
It seems that products can be imported into Ireland, reprocessed by adding spices or whatever to them, and passed off as of Irish origin.
CzechJe nerozumné posuzovat stejně cestujícího, který si doveze zboží v ceně do 400 Eur, a obchodníka, který může dovézt 50 kontejnerů.
For a traveller who brings with him goods worth no more than EUR 400 to then be equated to a businessman who is able to bring 50 containers is unreasonable.
CzechNebylo povoleno dovézt do Gazy psací papír pro školy, žádné oblečení, žádný nábytek, žádná elektrická zařízení a žádný materiál pro rekonstrukci.
No writing paper for the schools was allowed through, no clothing, no furniture, no electrical equipment, and no materials for reconstruction.
CzechNemůžeme říci: "Chceme jim dát jídlo a pití, chceme jim dát léky, ale nechceme mluvit s těmi, kteří jim mohou nechat léky dovézt."
We cannot say, 'We want to give them food and drink, we want to give them medicines, but we do not want to talk to those who can have the medicines taken to them'.
CzechProto potřebujeme dlouhodobé kontrakty a musíme dát evropským společnostem příležitost investovat do plynovodů, aby bylo možné tento plyn do Evropy dovézt.
For this we need long-term contracts and we must give European companies the opportunity to invest in pipelines in order to transport this gas to Europe.
CzechNaším záměrem nyní je projednat rozšíření směrem na jihovýchod, jednat se zeměmi jihovýchodní Evropy a Tureckem a dovézt celý proces k úspěšnému konci.
Our intention is now to discuss enlargement to the south-east, to negotiate with the countries of south-eastern Europe and Turkey and to bring the process to a conclusion.
CzechPartnerům realizujícím tyto operace se nepodařilo dovézt potřebné materiály, protože dovoz položek, jakými jsou náhradní díly pro nemocnice a vodní čerpadla, byl zakázán.
The partners implementing those operations did not succeed in importing the necessary materials, because the importing of items such as spare parts for hospitals and water pumps has been banned.