"dojednat" - angielskie tłumaczenie

CS

"dojednat" po angielsku

CS dojednat
volume_up
[dojednám] {czasownik}

Paní předsedající, bylo obtížné dojednat toto usnesení, ale nakonec jsme dospěli k uspokojivému výsledku pro všechny skupiny.
Madam President, this resolution was difficult to negotiate, but we have finally ended up with something which I think has managed to satisfy all groups.
Chtěla bych vás upozornit na některé inspirující a zajímavé aspekty v souvislosti s konkrétními detaily toho, co se nám podařilo dojednat.
I would like to draw your attention to several valuable and interesting aspects regarding the specific details of what we managed to negotiate.
Nebudeme-li schopni dojednat společnou dohodu do konce roku 2009, budeme tak nuceni změnit svou ambiciózní politiku týkající se boje se změnami klimatu.
If we are unable to negotiate a joint agreement by the end of 2009, we shall be, as it were, forced to change our ambitious policy on combating climate change.

Przykłady użycia - "dojednat" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

CzechJe třeba zjistit, co budeme s partnerem, jakým je Indie, nakonec schopni dojednat.
We need to see what will ultimately be possible with a partner like India.
CzechV oblasti kultury a vzdělávání je naším cílem dojednat zahájení dialogu o politikách.
Concerning culture and education, our objective is to agree on the launch of a policy dialogue.
CzechStále bych tvrdil, že bychom měli dojednat dohodu mezi Parlamentem a Radou před volbami.
I would still argue that we ought to broker an agreement between Parliament and the Council before the elections.
CzechJe třeba umožnit neomezený přístup humanitárním organizacím k civilnímu obyvatelstvu a dojednat příměří.
Aid agencies must be given unrestricted access to the civilian population in a cease-fire to be agreed.
CzechVelice oceňuji, že se kolegyni Amalii Sartoriové podařilo dojednat vynikající kompromis uvnitř Parlamentu a současně i s Radou.
I greatly appreciate that Amalia Sartori has managed to reach an excellent compromise within Parliament and also with the Council.
CzechVšem děkuji, a zejména českému předsednictví, že se podařilo mezi Parlamentem a Radou toho 24. dubna dojednat kompromis, který jsme mohli dnes odhlasovat.
My thanks to everyone, especially to the Czech Presidency, for enabling Parliament and the Council, to reach the compromise on 24 April which we have been able to adopt today.