CN
volume_up
[hé] {rzeczownik}

1. Matematyka

Przykłady użycia - "和" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Chinese与X的发现一致,......呈正相关。
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
Chinese与X的发现一致,......呈正相关
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
Chinese因为您在他们的生命中很重要,......诚挚邀请您于...在...参加他们的婚礼。
Weil Du in unserem Leben eine wichtige Rolle spielst, würden wir uns sehr über Deine Teilnahme an unserer Hochzeit am ... im ... freuen.
Chinese...比,...显示...
Chinese...比,...表明...
Chinese在...方面,......是相似的
Chinese在...方面,......相同。
Chinese......呈正相关。
Chinese......呈正相关