"good commercial" - włoskie tłumaczenie

EN

"good commercial" po włosku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "good commercial" w kontekście.

Podobne włoskie tłumaczenia dla słowa "good commercial"

good rzeczownik
Italian
good przymiotnik
commercial przymiotnik

Przykłady użycia - "good commercial" po włosku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThat is a good commercial justification.
Questa è una buona giustificazione commerciale.
EnglishIn the information and communications sector we have succeeded in creating a good number of commercial applications.
Nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione siamo riusciti a creare un buon numero di applicazioni commerciali.
EnglishIn the information and communications sector we have succeeded in creating a good number of commercial applications.
Nel settore delle tecnologie dell’ informazione e della comunicazione siamo riusciti a creare un buon numero di applicazioni commerciali.
EnglishIf we continue with a policy of burning fossil fuels, the EU will need to establish good commercial relations with Russia.
Se continuiamo a seguire una politica basata sui combustibili fossili, l’Unione dovrà instaurare buone relazioni commerciali con la Russia.
EnglishIf we continue with a policy of burning fossil fuels, the EU will need to establish good commercial relations with Russia.
Se continuiamo a seguire una politica basata sui combustibili fossili, l’ Unione dovrà instaurare buone relazioni commerciali con la Russia.
EnglishThis is proof that supporting innovative business ideas with a good commercial strategy brings benefits to the whole of society.
E’ la conferma che sostenere le idee imprenditoriali innovative con una strategia commerciale adeguata produce vantaggi per tutta la società.
EnglishThis is proof that supporting innovative business ideas with a good commercial strategy brings benefits to the whole of society.
E’ la conferma che sostenere le idee imprenditoriali innovative con una strategia commerciale adeguata produce vantaggi per tutta la società.

Pozostałe hasła

English
  • good commercial

Więcej w słowniku rosyjsko-polskim.