"zealous" - węgierskie tłumaczenie

EN

"zealous" po węgiersku

EN zealous
volume_up
{przymiotnik}

zealous (też: ardent, eager, earnest, fervent)
volume_up
buzgó {przym.}
Their zealous devotion to duty demanded denial of the individual, pledging their allegiance only to the Emperor.
A buzgó kötelességtudat a személyiség feladását követelte, feltétel nélküli hűséget a császárhoz.
zealous (też: ardent, eager, ebullient, enthusiastic)
volume_up
lelkes {przym.}
She was a zealous advocate for small clients who could not say thanks.
Lelkes szószólója volt a kis ügyfeleknek, akik nem tudtak köszönetet mondani.
Slack was an industrious and zealous officer and Melchett disliked him a good deal, but he could not disregard the challenge.
Slack szorgalmas és lelkes rendőr volt, és bár Melchett egyáltalán nem szerette, most el kellett fogadnia a kihívást.
zealous (też: fanatic, fanatical, rabid)
volume_up
fanatikus {przym.}
In every room there was a zealous assailant putting to the torch whatever he could.
Minden szobára jutott egy fanatikus támadó, aki felgyújtott mindent, amit ért.
I wonder what prom-night succubus or second-date siren... had in stilled him such zealous misogyny.
Kíváncsi vagyok melyik éjszakai démon, vagy másodrandis szirén... csendesíti le ezt a fanatikus nőgyűlöletet.

Synonimy (angielski) dla "zealous":

zealous
English

Przykłady użycia - "zealous" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishEshand had died, and his successors were not nearly as zealous as he'd been.
Eshand meghalt, az utódai pedig korántsem voltak olyan fanatikusok, mint ő.
EnglishBut be zealous for that which is good in a good thing always: and not only when I am present with you.
Szép dolog, ha a jó ügyért lelkesedtek, nemcsak akkor, amikor körötökben vagyok.
EnglishThere was no one more zealous; I gave my life to it; I served it with a passion.
Hitbuzgalomban senki nem tett túl rajtam, az életemet szenteltem neki, szenvedéllyel munkálkodtam érte.
EnglishWherefore, brethren, be zealous to prophesy: and forbid not to speak with tongues.
Törekedjetek tehát a prófétálásra, testvérek, s ne akadályozzátok meg az elragadtatás nyelvén szólást.
EnglishThis zealous protection of the Faith persisted for a longer period of time than is generally realized.
Ez a mohó hitvédelem hosszabb időn át tartott mint azt általában hiszik.
EnglishA straightforward, honest, zealous officer doing his duty in the most laborious manner - that's my style.
Nos, egy tisztességes, becsületes, szorgos hivatalnok alapos munkát végez ez az én stílusom.
EnglishFollow after charity, be zealous for spiritual gifts; but rather that you may prophesy.
Törekedjetek a szeretetre, de igyekezzetek a lelki adományokat is elnyerni, különösen azt, hogy prófétálhassatok.
EnglishThey are zealous in your regard not well: but they would exclude you, that you might be zealous for them.
Némelyek nem jó szándékkal buzgólkodnak köztetek, el akarnak fordítani benneteket tőlem, hogy velük tartsatok.
EnglishAnd who is he that can hurt you, if you be zealous of good?
Ki árthat nektek, ha buzgók vagytok a jóban?
EnglishShe caught his nod in her periphery, and he said, Zealous.
A szeme sarkából látta, hogy a férfi bólint.
EnglishSo you also, forasmuch as you are zealous of spirits, seek to abound unto the edifying of the church.
Ezért ti is, ha egyszer törekedtek a lelki adományok elnyerésére, igyekezzetek a közösség épülésére bővelkedni bennük.
EnglishBut be zealous for the better gifts.
Törekedjetek azonban az értékesebb adományokra!
EnglishHe has served the Colonel for five years as jockey and for seven as trainer, and has always shown himself to be a zealous and honest servant.
Öt évig volt az ezredes zsokéja, utána hét évig az idomárja, becsületes, szorgalmas embernek ismerték.
EnglishThe word exact, you are zealous for it.
EnglishWhich of the six is the most zealous?
EnglishBe zealous therefore and do penance.
EnglishThese zealous young doctors!
EnglishBut her ghost was thrust aside by the ghost of a man who looked like a monk: thin and pale, with dark, zealous eyes even in his death.
Kísértetét azonban félrelökte egy szerzetesforma férfié: halotthoz képest is ösztövér és sápadt, nagy, sötét, vakbuzgó szemekkel.
EnglishI shall begin at the beginning, said the D.H.C. and the more zealous students recorded his intention in their notebooks: Begin at the beginning .
Az elején fogom kezdeni mondta az igazgató, és a buzgóbb hallgatók rögzítették noteszükben szándékát: Az elején kezdeni.
EnglishGreat emphasis was placed on the subject, so much so that we assumed the profession was zealous about enforcing a rigid set of guidelines.
Kiemelt szerepet kapott ez a téma, olyannyira, hogy azt hittük: a szakma művelői lelkesen betartják és betartatják a szigorú irányelveket.