EN

wrecking {rzeczownik}

volume_up
wrecking (też: bane, corruption, decadence, decay)
wrecking (też: break)
wrecking (też: crash, doom, ruin, wreck)
wrecking (też: dissociation)
wrecking (też: grounding)
wrecking (też: salvage, salvation, rescue)
wrecking (też: ruination)
wrecking (też: stripping)
wrecking

Synonimy (angielski) dla "wrecking":

wrecking
wreck

Przykłady użycia - "wrecking" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe big man stared at me solemnly and went on wrecking my shoulder with his hand.
Komoran bámult rám a behemót, és mancsával tovább rongálta a vállamat.
EnglishIt was always the ballistics of whatever had done the wrecking that he wished to talk about.
Mindegyik a rombolást végző akárminek a ballisztikájáról óhajtott értekezni.
EnglishWhat do you have to do with our family... besides coming in here and wrecking it?
Mit tettél a családunnkal... idejöttél és szétverted.
EnglishRawlings, in fact, had a scrap-metal dealership and car-wrecking yard.
Rawlingsnak fémhulladék-kereskedése és autóbontó telepe volt.
EnglishI can't maintain one gravity all the way without killing you and wrecking the ship.
Nem tudom fenntartani az l g-s gyorsulást egész úton anélkül, hogy megölnélek és kettéroppantanám a hajót.
EnglishBecause her sleeping around was wrecking Tad's morals?
Tán mert lefeküdt valakivel, s ezzel rossz hatással van Tad erkölcseire?
EnglishThe apartment complex was abandoned, awaiting a wrecking crew.
A háztömbben már nem lakuk, az egész csak a bontóbrigádra várt.
EnglishIn lower realms the wrecking crew crashed into another room.
Az emeleten a megszállók berontottak egy másik szobába.
EnglishWe were wrecking his day by taking him to the barracks.
TÖNKRETETTÜK a napját azzal, hogy bevittük az őrszobára.
EnglishWhenever your race grows too ambitious, this illness surges out of dormancy, wrecking everything.
Amikor az emberi faj túlságosan ambiciózussá válik, a betegség kifröccsen a rejtekhelyéről, és mindent megnyomorít.
EnglishJust in the nick of time they realized that it was their own habitat they were wrecking -- that they weren't merely visitors.
Aztán a pillanat tört része alatt ráébredtek, hogy saját élőhelyüket pusztítják hogy nem látogatóba érkeztek.
EnglishI miss wrecking airplane bathrooms with you.
Hiányzik a repülő mosdójának tönkretétele.
EnglishYou're wrecking everything I built !
EnglishI came close to wrecking your wedding night, didn't I? he said, with something Morgaine recognized as her own hard irony.
- Kis híján sikerült tönkretennem a nászéjszakádat, mi? - kérdezte olyan hangon, amelyben Morgaine felismerte a maga keserű iróniáját.
EnglishYou're wrecking my wife's tables.
English(Oh we are wrecking this boy.
EnglishDon't go wrecking everything.
EnglishSome of his terror--the part that had to do with driving off the road or wrecking the snowmobile on an unseen curve--melted entirely away.
A rémülete egy része amely azzal gyötörte, hogy letér az útról, vagy összetöri az aeroszánt egy kanyarban, amit nem vesz észre eltűnt.
EnglishI do not know how often you speak yourself, but you should understand that such an interruption has the consequence of completely wrecking the speech.
Nem tudom, ön milyen gyakran szólal fel, de meg kell értenie, hogy egy ilyen félbeszakítás teljesen tönkreteszi a felszólalást.
EnglishThere were what looked like two brigades operating, moving north at a measured pace and wrecking every Chinese truck and track they could find.
Két dandár méretű egységet lehetett látni; észak felé tartottak, kimért tempóval, és szétlőttek minden kínai teherautót és lánctalpast, ami az útjukba került.
Pozostałe hasła