"worker" - węgierskie tłumaczenie

EN

"worker" po węgiersku

HU
EN

worker {rzeczownik}

volume_up
worker (też: hand)
'I just spent an unskilled worker's yearly wage getting it for you.'
Egy szakképzetlen munkás egész éves fizetését költöttem rá, hogy neked is jusson.
So among them, I have been a shepherdess, a truck driver, a factory worker, a cleaning lady.
Csak néhány közülük, voltam juhász, kamionsofőr, gyári munkás, takarítónő.
The same way a factory worker can, by spending more than he has.
Ugyanúgy, ahogy egy gyári munkás is, ha többet költ, mint amennyije van.

Synonimy (angielski) dla "worker":

worker

Przykłady użycia - "worker" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishHowever, productivity per worker, although increasing until 2001, declined in 2002.
A dolgozónkénti termelékenység azonban, bár 2001-ig növekedett, 2002-ben csökkent.
EnglishPart-time employment, for example, is fine when it is the worker's choice.
A részidős foglalkoztatás például jó megoldás, ha a munkavállaló ezt választja.
EnglishIn such a case, sampling shall be carried out for at least one worker out of 10.
Ilyen esetben a mintavételezést tízből legalább egy dolgozómunkavállalón el kell végeznik.
EnglishHis father was a farm worker and they lived in a hovel just off the main road.
Kolhozparaszt volt Zajcev apja is, ott éltek az egyik út menti viskóban.
EnglishIn the fifth line of Article 20, the worker shall be replaced by the person concerned.
14. A 20. cikkben a "munkavállaló" kifejezés helyébe az "érintett személy" lép.
EnglishA co-worker had quietly suggested that she meet a friend of hers, a man named Yu Fa An.
Egy munkatársa javasolta, hogy találkozzon egy barátjukkal, egy bizonyos Jü Fa Annál.
EnglishIt is important for flexibility, for the worker and the employer alike.
Ez egyaránt fontos a rugalmasság, a munkavállaló és a munkaadó szempontjából.
EnglishThe life of a worker bee is very short and very sensitive to changes in the environment.
A dolgozó méhek nagyon rövid ideig élnek és nagyon érzékenyek a környezetváltozásra.
EnglishOne does not often find a worker of miracles, and the child is still weak.
- Az ember nem mindig talál csodatevőkre, és a gyermek még mindig gyönge.
EnglishIn the last line of Article 53, worker shall be replaced by person concerned.
35. Az 53. cikk utolsó sorában a "munkavállaló" kifejezés helyébe az "érintett személy" lép.
EnglishBy now he looked more like an abattoir worker than a sometime librarian.
De most már sokkal inkább tűnt vágóhídi munkásnak, mint egy valamikori könyvtárosnak.
EnglishAt the sidelines, Shilly, dressed in the shabby clothes of a depot worker, readied himself.
Shilly, aki az oldalsó részen állt elnyűtt munkásruhájában, készenlétbe állt.
EnglishAnd since then I've followed the unfolding issue of worker rights.
Azóta is odafigyelek az egyre szélesebb körben ismert munkajogi visszásságokra.
EnglishIt is hitting every business, every worker, every homeowner and every family too.
Elér minden vállalkozást, minden munkavállalót, minden ingatlantulajdonost és minden családot.
EnglishBanning this chemical is therefore, to a very large extent, a worker-protection issue.
Ennek a vegyi anyagnak a betiltása ezért nagyrészt munkavédelmi kérdés.
EnglishIn 2006, young Qatari students took me to go and see the migrant worker camps.
2006-ban fiatal qatari egyetemisták magukkal vittek, hogy megmutassák a vendégmunkások táborát.
EnglishAm I a frontier worker, even though I live right in the middle of England?
Akkor annak ellenére határmenti munkavállalónak számítok, hogy Anglia kellős közepén lakom?
EnglishEvery precinct captain and poll worker in Iowa and New Hampshire had drunk coffee with him.
Iowa és New Hampshire minden helyi vezetője és közvélemény-kutatója kávézott már vele.
EnglishWorker participation is a cornerstone of a democratic and social Europe.
A munkavállalói részvétel a demokratikus és szociális Európa sarokköve.
EnglishThe German and Italian agents have no existence outside the pages of the Daily Worker.
A német és olasz ügynökök pedig csak a Daily Worker lapjain léteztek.