"whereby" - węgierskie tłumaczenie

EN

"whereby" po węgiersku

volume_up
whereby {przysł.}

EN whereby
volume_up
{przysłówek}

whereby
volume_up
ami által {przysł.}
KB: Second sight is whereby a mind-control expert can see through somebody else's eyes.
A második látás az, ami által egy elme kontrol szakértő képes látni másvalaki szemével.
These two countries, and probably others in the future, may be subjected to a hellish cycle of bailout policies, whereby bailing them out serves to bail out another bailout.
E két ország, és a jövőben talán még mások is, annak lesz kitéve, hogy a megmentési politikák ördögi körébe kerülnek, ami által megmentésük más megmentését szolgálja.
whereby (też: whereof)
volume_up
amiből {przysł.}
The project is based on free access to large numbers of scanned books, whereby four million of the scanned books are by European authors.
A projekt lényege, hogy szabad hozzáférést ad nagyszámú beszkennelt könyvhöz, amiből 4 millió kötet európai szerző műve.
whereby
volume_up
amitől {przysł.}
whereby (też: wherewith)
volume_up
amivel {przysł.}
Therefore, if there is a measure whereby this discrepancy is removed, then there would be an incentive for vessels to make use of the electricity grid imports.
Így tehát ha van egy olyan intézkedés, amivel megszűntethető ez az ellentmondás, akkor az arra ösztönzi a hajókat, hogy a kikötőkben levő elektromos hálózatot használják.

Przykłady użycia - "whereby" po węgiersku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishFor there is no other name under heaven given to men, whereby we must be saved.
Mert nem adatott más név az ég alatt az embereknek, amelyben üdvözülhetnénk."
EnglishWho shall speak to thee words whereby thou shalt be saved, and all thy house.
Õ majd elmondja, ami neked és egész házad népének üdvösséget szerez.
EnglishIt is an act of justice, whereby I must say emphatically that the problem is not Islam.
Igazságtalanság történik, és hadd szögezzem le, hogy azért nem az iszlám vallás a felelős.
EnglishI think it is high time to overcome the situation whereby we have isolated energy islands.
Úgy gondolom, bőven megérett az idő arra, hogy túllépjünk az elszigetelt energiaszigeteken.
EnglishAnd grieve not the holy Spirit of God: whereby you are sealed unto the day of redemption.
Ne okozzatok szomorúságot Isten Szentlelkének, akivel meg vagytok jelölve a megváltás napjára.
EnglishI should like to call for a system whereby immigration policy is left with the Member States.
Olyan rendszert sürgetek, amely által a bevándorlási politika a tagállamok hatáskörében marad.
EnglishAnd Zachary said to the angel: Whereby shall I know this?
Ez rögtön ilyeneket kiabált: "Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus!
EnglishThe quota is the instrument whereby we can achieve this.
A kvótarendszer az az eszköz, amellyel itt eredményt lehet elérni.
EnglishWhereby the world that then was, being overflowed with water, perished.
Így pusztult el vízözönnel az akkori világ is.
EnglishThe stamp may also carry information whereby the veterinarian who inspected the meat may be identified.
A bélyegző tartalmazhat olyan adatokat is, amelyekkel a hús bevizsgálását végző állatorvos azonosítható.
EnglishIt is parliament's task to Support education and create the conditions whereby it will reach every farmer.
Parlamenti feladat az oktatás támogatása és olyan feltételek létrehozása, melyekkel ez minden gazdához eljut.
EnglishI think the approach whereby we have Turkey and Russia linked on a case-by-case basis is the correct approach.
Véleményem szerint az a megfelelő megközelítés, ha Törökországot és Oroszországot eseti alapon vonjuk be.
EnglishThey have subjected agriculture to the WTO's rules, whereby it has been used as a bargaining chip for other interests.
Alárendelték a mezőgazdaságot a WTO szabályainak, és más érdekeket szolgáló cserealappá tették azt.
EnglishI agree with the main points in the report, whereby efforts to combat this phenomenon should be intensified.
Egyetértek a jelentés fő pontjaival, minélfogva fokozni kell az erőfeszítéseket e jelenség leküzdése érdekében.
EnglishWhereby, practices contrary to the former habits of the citizens could hardly fail to grow up among the survivors.
Ennek következtében az előbbiekkel ellenkező szokások kaptak lábra ama polgárok között, kik életben maradtak.
English- whereby one party agrees with the other to purchase only from that other certain goods for resale ; or
- az egyik szerződő fél megállapodik a másikkal abban, hogy egyes árukat viszonteladás céljából csak tőle szerez be, vagy
EnglishThis is also a means whereby we can assume an ethical responsibility, as is only right, for the African nations.
Ezen a módon etikai felelősséget is vállalunk, mivel ez csakis jogos és méltányos lehet az afrikai nemzetek számára.
EnglishShe wondered suddenly whereby her old fear of open spaces when she was a girl had simply come from being so shortsighted?
Hirtelen az jutott az eszébe, hogy ifjúkori félelme a nyílt terektől talán abból eredt, hogy rövidlátó volt.
EnglishWhereby he is able also to save for ever them that come to God by him; always living to make intercession for us.
Ezért mindörökre üdvözítheti is azokat, akik általa járulnak az Isten elé, hiszen örökké él, hogy közbenjárjon értünk.
EnglishThere are certain specific circumstances whereby the use of detention policy is, and will, always remain important.
Vannak egyedi körülmények, amelyek esetében a fogva tartási politika alkalmazása mindig is fontos volt és az is marad